JUDr. Krajníková: Na pohrebe Lučanského sa môže zúčastniť verejnosť. Uznesenie vlády je neplatné
07 | 01 | 2021 I Petra Demková

Po Štefanovi Harabinovi už aj JUDr. Adriana Krajníková zvoláva verejnosť na pohreb generála Lučanského. Ten sa uskutoční už zajtra, 8.1. o 14 hodine v Štrbe. Krajníková upozorňuje, že uznesenie vlády, aj obe vyhlášky ÚVZ SR, ktoré v tejto súvislosti vláda vydala, sú v rozpore s Ústavou SR a sú nezákonné.  


„Nikto nemôže zmariť účasť verejnosti v ľubovoľnom počte na pohrebe generála Lučanského, nakoľko k tomu neexistuje legitímny právny dôvod. Vrátane Uznesenia vlády č. 808, zo dňa 31.12.2020 vydaného v Zbierke zákonov SR a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77, zo dňa 31.12.2020, vydanej vo Vestníku vlády SR,“ napísala Krajníková na svojej stránke.

Harabin: Zúčastním sa na pohrebe generála Lučanského, platný právny stav mi to umožňuje
"Verejne oznamujem, že v piatok 8. januára 2021 ako zdravá osoba, nenapadnutá virózou COVID-19, sa zúčastním poslednej rozlúčky tragicky zosnulého generála Mgr. Milana Lučanského, oznamil na sociálnej sieti Štefan Harabin. Čítať ďalej
06 | 01 | 2021 | Ivan Brožík


Ďalej upozornila, že vládou vydané Uznesenie vlády č. 808/2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania (navyše bez zákonného označenia skutkovej podstaty rozsahu zákazu podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.),Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77/2020, ktorá v § 4 ods. 2, písm. a) zakazuje hromadné podujatia, vrátane pohrebného obradu nad 6 osôb, ako aj Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 11/2020 o povinnosti prekrytia dýchacích ciest, sú v rozpore s Ústavou SR a sú nezákonné.

„Každý, komu bude zmarená, alebo obmedzená účasť na pohrebe, sa bude môcť domáhať svojich nárokov prešetrením veci podnetom v trestnom konaní, ako aj žalobou na ochranu základného práva slobody pohybu a pobytu, s nárokmi na náhradu škody,“ upozorňuje kontroverzná právnička. „Za uvedeným účelom odporúčam zadokumentovať situáciu a subjekt porušujúci základné práva a slobody,“ dodala ešte.

Pridala ešte aj odôvodnenie, v ktorom sa odvolala na Článok 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ďalej na Čl. 15 a zároveň na niekoľko článkov Ústavy SR. Upriamuje pozornosť hlavne na to, že podľa Čl. 2: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR : Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd (takže nie vyhláškami, ako sa stalo aj v tomto prípade) a hlavne podľa Článku 23 ods. 1 Ústavy, Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

Baránek sa pýta: Sprísnili sa pandemické opatrenia kvôli pohrebu generála Lučanského?
"Ak by som chcel načasovať takúto háklivú správu s obrovským potenciálom nepokojov, urobil by som to presne tak, ako vláda," vyjadril sa Ján Baránek na margo načasovania sprísnenia opatrení a oznámenia smrti generála Lučanského. Čítať ďalej
06 | 01 | 2021 | Diana Zaťková


Krajníková vysvetľuje, ako vykladá zákon a Ústavu: „Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje, a obmedzená môže byť iba zákonom. Uznesenie vlády SR nie je zákon! Ani vyhláška Úradu verejného zdravotníctva nie je zákon,“ informuje. „Uznesenia vlády SR, vrátane č. 808/2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020, nemajú zákonnú formu, náležitosti ani obsah! Nie je dodržaný zákonný legislatívny postup ich tvorby a vydania, a preto sú neústavné, neplatné, neúčinné a nezáväzné. Tieto právne akty sú nulitné,“ vysvetľuje ďalej.

A nakoniec: „Vláda SR nemá právomoc riadiť štát uzneseniami, ale iba nariadeniami. Úrad verejného zdravotníctva SR, ako orgán, ktorý nie je ústredným orgánom štátnej správy, nemá delegovanú právomoc na tvorbu a vyhlasovanie všeobecných právnych predpisov, zároveň k tomu nemá zákonné splnomocnenie, pričom všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú v Zbierke zákonov SR, nie vo Vestníku vlády,“ dodáva.

„Povinnosti uložené Uzneseniami vlády SR v otázke Covid-19, ale aj Povinnosti uložené Vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva v otázke Covid-19, ako neústavnými aktami, sú právne irelevantné,“ píše okrem iného vo svojej dlhej právnej analýze Krajníková. Celú si ju môžete prečítať TU.Na pohreb M. Lučanského do Štrby sa chystajú davy. Zvládnu poriadkové zložky situáciu?
Je zrejmé, že na pohreb generála Lučanského 8.1. o 14:00 v Štrbe, plánuje prísť mnoho ľudí. Vyplýva to z príspevkov na sociálnej sieti. Vo facebookovej skupine AllForMilan to prípravami na pohreb doslova žije. Prebehne pohreb v pokoji a bez... Čítať ďalej
06 | 01 | 2021 | Petra Demková