Očkovanie môže skončiť aj ochrnutím tváre a ťažkou alergickou reakciou, píše ministerstvo
06 | 01 | 2021 I Imrich Kovačič

Ministerstvo zdravotníctva na svojom webe uverejnilo v  dokumente zoznam rizík, ktoré sa spájajú s vakcínou Comirnaty od spoločností BionTech a Pfizer. Práve tú používame v súčasnosti už aj na Slovensku. Podľa správy nie je ešte známe, aký bude mať očkovanie vplyv na populáciu. U malej časti zaočkovaných však môže spôsobiť aj ochrnutie tváre, alebo ťažkú alergickú reakciu.


„Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus, ani ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Osoby zaočkované v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas 2 rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany,“ uvádza ministerstvo zdravotníctva.

Škoda len, že nemienia sledovať placebo účastníkov klinických štúdií dlhšie, už teraz ich chcú očkovať. Tým pádom nebude s kým porovnávať výskyt dlhodobejších dopadov na zdravie zaočkovaných  účastníkov.

Tak ako každá očkovacia látka, ani očkovanie očkovacou látkou Comirnaty nemusí chrániť každého, kto ju dostane“. Aj podľa príbalového letáku sa „neuskutočnili žiadne interakčné štúdie“, čo znamená, že nie sú známe riziká v kombinácií s používaním liekov. „Súbežné podávanie očkovacej látky Comirnaty s inými očkovacími látkami sa neskúmalo.“ Ďalej sa uvádza, že sa ani „nevykonali štúdie genotoxicity ani karcinogenity“. „O ľuďoch s oslabeným imunitným systémom existujú iba obmedzené dôkazy. Hoci odpoveď ľudí s oslabeným imunitným systémom na očkovaciu látku nie je až taká dobrá, neexistujú žiadne výhrady týkajúce sa bezpečnosti.“ Aj tí môžu byť zaočkovaní podľa ministerských inštrukcií.

Vakcína proti koronavírusu nie je určená pre tehotné, potvrdil bývalý minister zdravotníctva
Očkovanie proti koronavírusu v ČR začalo v nedeľu 27. decembra. Prvú dávku vakcíny dostali prevažne zdravotníci, ktorí sa starajú o ťažko chorých pacientov s covidom, informuje portál eXtra. Čítať ďalej
31 | 12 | 2020 | Timotej Dudka


„Účinnosť, bezpečnosť a imunogenita očkovacej látky sa nehodnotila u imunokompromitovaných osôb vrátane osôb liečených imunosupresívami,“ uvádza webstránka ministerstva. Napriek tomu náš Národný očkovací plán uvádza osoby s autoimúnnymi ochoreniami ako prioritnú skupinu na očkovanie, hoci sám hlavný infektológ varoval, že kontraindikáciou pre očkovanie majú práve ľudia s autoimúnnymi ochoreniamim a alergiami. „Pri očkovaní očkovacou látkou Comirnaty sa vyskytli alergické reakcie, pričom veľmi malý počet z nich tvorili ťažké alergické (anafylaktické) reakcie.“ Odporúča sa pri očkovaní mať „k dispozícii vhodné lekárske vybavenie na liečbu takýchto reakcií.“

„Zriedkavo sa vyskytla svalová slabosť na jednej strane tváre (akútna periférna faciálna paralýza alebo ochrnutie) u menej ako 1 osoby z 1000. Začiatok vzniku paralýzy tváre bol 37. deň po 1. dávke (účastník nedostal 2. dávku) a 3., 9. a 48. deň po 2. dávke. V skupine s placebom sa nehlásili žiadne prípady akútnej periférnej paralýzy (alebo ochrnutia) tváre,“ dočítate sa v dokumente zverejnenom na mzv.sk.

Aj pri klinických skúškach druhej mRNA vakcíny spoločnosti Moderna sa vyskytli tri prípady paralýzy tváre v skupine zaočkovaných.

„Začervenanie na mieste podania injekcie a nauzea (nutkanie na zvracanie) sa pozorovali u menej ako 1 osoby z 10. Menej častými vedľajšími účinkami bolo svrbenie namieste podania injekcie, bolesť v končatinách, zväčšenie lymfatických uzlín, ťažkosti so spánkom a pocit nevoľnosti. Najčastejšie vedľajšie účinky očkovacej látky Comirnaty pozorované v klinickom skúšaní boli zvyčajne miernej alebo strednej intenzity a ustúpili počas niekoľkých dňoch po očkovaní. Patria sem bolesť a opuch na mieste podania injekcie, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov a kĺbov, zimnica a horúčka.“

Drucker tvrdí, že 204 úmrtí na Covid-19 je na basu
Dnešných 204 úmrtí na koronavírus po dvoch týždňoch lockdownu si vyžaduje bezodkladné vyvodenie zodpovednosti, píše v statuse na sociálnej sieti bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Čítať ďalej
04 | 01 | 2021 | Ivan Brožík