Advokátska komora vyzýva rešpektovať princíp prezumpcie neviny
30 | 12 | 2020 I Imrich Kovačič

Slovenská advokátska komora podporuje nezávislé vyšetrenie okolností úmrtia obvineného Milana Lučanského a vyzýva na otvorenie poctivej celospoločenskej diskusie o podmienkach výkonu väzby v SR, využívania tohto inštitútu a dodržiavaní princípu primeranosti a zdržanlivosti v trestnom práve


Slovenská advokátska komora vyslovuje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým Milana Lučanského a bude pozorne sledovať vyšetrovanie v prípade tragickej udalosti, ktorá sa udiala vo vyšetrovacej väzbe. Považujeme za nevyhnutné, aby v tejto veci prebehlo objektívne a nezávislé vyšetrovanie, ktoré odstráni možné pochybnosti, prípadne povedie k vyvodeniu zodpovednosti.

Zároveň vyzývame všetky dotknuté orgány, aby v plnom rozsahu v celom procese rešpektovali princíp prezumpcie neviny. Tak, ako je potrebné riadiť sa princípom prezumpcie neviny v prípade ktorejkoľvek väzobne stíhanej osoby, je rovnako potrebné rešpektovať ho v tomto prípade aj vo vzťahu k príslušníkom ZVJS a vyhnúť sa aj v tomto ohľade akýmkoľvek predčasným záverom.

Vo svetle aktuálneho diania sme zároveň presvedčení o tom, že v reakcii na túto smutnú udalosť by malo byť ambíciou otvoriť poctivú celospoločenskú diskusiu o podmienkach výkonu väzby v SR, využívania tohto inštitútu a dodržiavaní princípu primeranosti a zdržanlivosti v trestnom práve.

Kto z vlády nesie zodpovednosť za smrť gen. Lučanského (Rozhovor s Maricou Pirošíkovou)
Informácia o samovražde generála Milana Lučanského otriasla celým Slovenskom. Táto správa mimoriadne znepokojila aj obrovské množstvo odborníkov a to aj najmä v nadväznosti na predchádzajúce udalosti týkajúce sa pána Lučanského, ktoré viedli... Čítať ďalej
30 | 12 | 2020 | Redakcia