Nemecko stále vytúženým cieľom utečencov aj napriek pandémii
29 | 12 | 2020 I Ingrid Vrabcová

Pred pandémiou počet žiadostí o azyl v EÚ ešte rástol, potom nastal prelom. Nemecko však naďalej zostáva najobľúbenejšou cieľovou krajinou pre uchádzačov o azyl, píše nemecký portál tagesspiegel.de.


Počet uchádzačov o azyl v Nemecku, ako aj v Európskej únii v tomto roku poklesol o jednu tretinu. V Nemecku bolo od januára do konca novembra zaregistrovaných 93 710 žiadostí azyl, ako vyplýva z údajov Štatistického úradu Európskej únie Eurostat.


Za celý rok 2019 to bolo ešte 142 450, rok predtým 161 885. V prípade všetkých 27 členských štátov EÚ zo štatistiky vyplýva podobný pokles. Do konca novembra udáva Štatistický úrad EÚ 370 745 žiadostí, rok predtým ich bolo 675 535.


Maďarsko hlási najmenej žiadateľov o azyl  v EÚ


Spolková republika Nemecko zostáva aj v roku 2020 najvýznamnejšou cieľovou krajinou uchádzačov o azyl v Európe, a to s 24-percentným podielom na všetkých žiadostiach za prvých deväť mesiacov. Za ňou sa umiestnilo Španielsko s takmer 23 percentami (70 655) žiadosťami a Francúzsko s 19 percentami (58 468).


Na tieto tri štáty únie – Nemecko, Francúzsko a Španielsko pripadajú spolu dve tretiny všetkých žiadostí o azyl z 27 štátov EÚ. Najmenej uchádzačov o azyl v EÚ hlásilo Maďarsko – 70 prvotných žiadostí za január až koniec septembra.


Dôvodom poklesu počtu žiadateľov o azyl je zjavne koronakríza. Pred marcovým lockdownom sa zaznamenal ešte nárast. Vyhlásením lockdownu sa čísla dramaticky prepadli.


Nadpriemerne dlhé azylové konanie


Azylové konanie trvá nadpriemerne dlho. Od podania žiadosti až po rozhodnutie úradov uplynulo v období od januára do novembra 2020 v priemere 8,5 mesiaca, konštatuje nemecký portál tagesspiegel.de.