fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Rada európskych sudcov má výhrady k reforme súdnictva, ktorú navrhla Kolíková

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). FOTO TASR - Jakub Kotian

Zatiaľ čo ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková bojuje za svoju reformu, odborná verejnosť na Slovensku už niekoľko týždňov bije na poplach. Výhrady má prezidentka SR, Zuzana Čaputová aj Ústavný súd SR. Teraz svoje výhrady sformulovalo v stanovisku aj Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov. Kriticky sa vyjadrili k trom oblastiam reformy. Informácie priniesol portál Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.  

Zatiaľ čo ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková bojuje za svoju reformu a nepripúšťa žiadne sporné či problematické miesta, laická ale hlavne odborná verejnosť na Slovensku už niekoľko týždňov bije na poplach. Výhrady má prezidentka SR, Zuzana Čaputová, Ústavný súd a svoje výhrady jasne sformuloval aj JUDr. Fico. Ten upozorňuje, že dochádza k rozkladu právneho štátu. Teraz dalo kritikom za pravdu aj Predsedníctvo poradnej rady európskych sudcov, čo je poradný orgán Rady Európy.

K predmetnej legislatíve sa predsedníctvo vyjadrilo na žiadosť člena CCJE, sudcu Najvyššieho súdu a predsedu trestnoprávneho kolégia Františka Moznera, zastupujúceho Slovenskú republiku.

Kolíková: Trvanie núdzového stavu do 29. 12. je s ohľadom na zákon maximálne

„Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov vo svojom stanovisku konštatuje, že novela ústavy, ktorá ustanovuje výslovnú možnosť odvolať predsedu, podpredsedu a člena súdnej rady kedykoľvek pred uplynutím ich funkčného obdobia, nie je v súlade so štandardmi CCJE a európskymi štandardmi, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva vo všeobecnosti. Opatrenia, ktoré narúšajú istotu funkčného obdobia členov súdnej rady, vyvolávajú podozrenie, že zámerom týchto opatrení je ovplyvňovať jej rozhodnutia. Zamýšľané opatrenie nevyhnutne povedie k spolitizovaniu, alebo prinajmenšom k dojmu spolitizovania, činnosti súdnej rady, pretože jej členovia budú závisieť od tých, ktorí ich zvolili alebo vymenovali, nielen pri svojom vymenovaní, ale aj pri výkone svojho mandátu. Mandát členov súdnej rady by sa mal skončiť až uplynutím ich funkčného obdobia, odchodom do dôchodku, rezignáciou alebo smrťou alebo ich odvolaním z funkcie v prípade tak hrubého nesprávneho konania, ktoré takýto postup odôvodňuje,“ píše sa na stránke Najvyššieho súdu SR.

„Predsedníctvo zároveň poukazuje na to, že implementácia navrhovanej zmeny, ktorá zavádza preloženie sudcov na nižší súd bez súhlasu pri zmene systému súdov, bude v súlade s európskymi normami iba za predpokladu, že budú dodržané zásady istoty funkčného obdobia a nepreložiteľnosti, ktoré sú kľúčovými prvkami nezávislosti sudcov. V tejto súvislosti by sa mali ďalej zaviesť presné a jasné ustanovenia na legislatívnej úrovni,“ upozorňujú sudcovia poradného orgánu Rady Európy.

„Prijatie navrhovaného pozmeňujúceho návrhu obmedzujúceho funkčnú imunitu sudcov by nielenže podstatne znížilo existujúcu záruku súdnej nezávislosti a otvorilo by dvere interpretácii a politicky motivovanej nesprávnej interpretácii, ale by tiež viedlo k väčšiemu (politickému alebo disciplinárnemu) tlaku na sudcov. Aj keď je potrebné uznať oprávnenosť týchto obáv, boj proti korupcii by nemal narušiť zásadu nezávislosti súdnictva,“ končí stanovisko na stránke Najvyššieho súdu SR.

Fico sa plánuje pre zmeny v ústave obrátiť na Ústavný súd

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info