Farár hygieničke: Vyhláška je diktát namierený proti katolíkom
27 | 12 | 2020 I Ivan Brožík

Na oficiálnej stránke fary v Zuberci sa objavil emotívne napísaný, no veľavravný otvorený list Mons. prof. A. Tyrola, farára zo Zuberca. Je adresovaný regionálnej hygieničke. Vyjadruje krivdu a opisuje nekorektnosť nariadení.


"Pani regionálna hygienička, krivdíte nám." Začína sa list, zverejnený na webovej stránke fara.zuberec.sk.
(Ide o otvorený list regionálnej hygieničke M. Varmusovej do Dolného Kubína - pozn. red. HD.)


"V stredu 23. decembra 2020 v popoludňajších hodinách sme s nemilým prekvapením dostali cez miestny Obecný úrad v Zuberci a cez dištriktuálneho dekana v Trstenej Vašu vyhlášku č. A/2020/01685- RH s účinnosťou od 24. decembra 2020, podľa ktorej sa zakazuje „výkon bohoslužieb a spovedí v interiéroch kostolov“. Píše pán farár.

Pozor, terasy môžu byť ohraničené len z troch strán, spresnili hygienici
Obmedzenia vlády v boji s koronavírusom sa týkali aj reštaurácií. Pre tie, ktoré mali aj terasy platili isté výnimky. Hygienici ale teraz pre ne vydali pravidlá nové. Ohraničené môžu byť len z troch strán. Informuje cas.sk. Čítať ďalej
25 | 11 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.


"Každému pozornejšiemu čitateľovi vyhlášky je ihneď jasné, že celý dokument je „šitý“ na katolícke kostoly. V ňom detailne zakazujete slúžiť sv. omše a spovedať. Dve naše najhlavnejšie činnosti. Ale čo mi na celej veci prekáža a v čom vidím krivdu, je nasledovné": (farár Tyrol v nasledovnej časti vymenúva podnety pre napísanie otvoreného listu - pozn. red. HD.)

"V predmetnej záležitosti ste s nikým kompetentným (s biskupom alebo s dekanom), o našich opatreniach, prijatých už predtým, nekonzultovali. Preto Vašu vyhlášku považujem za necitlivý diktát namierený proti katolíkom v našom okrese. Vaše rozhodnutie je pre nás nepochopiteľné."

"Vo večerných správach TA3 dňa 23. decembra sme sa dozvedeli, že v Zuberci máme ohnisko nákazy. Škola bola medzičasom zatvorená kvôli prázdninám a v kostoloch sme striktne dodržiavali rozostupy a ostatné nariadenia (max. 25 percent účastníkov, dezinfekcia rúk…). Ešte pred Vašou vyhláškou sme mali dohodnutú dezinfekciu kostola. Podobne boli dezinfikované aj ďalšie desiatky kostolov na Orave. Prečo ste nám teda zatvorili kostoly na vianočné sviatky? To ste nám nemohli dopriať bohoslužby aspoň na Božie narodenie? Vaše rozhodnutie je pre nás nepochopiteľné."

"Nezničila nás korona, nezničia nás ani hygienici," píše poslanec OĽaNO
"Do boja!!! Zdá sa, že hygienici zobrali svoj boj s korona vírusom až prehnane horlivo a rúbu hlava-nehlava," vyzýva Matovičov stranícky podriadený poslanec Peter Kremský. Čítať ďalej
11 | 05 | 2020 | Peter Haluza


"Ako kresťania katolíci v našej vlasti už nemôžeme mlčať, keď vidíme, že doprava je otvorená, lyžovanie je v plnom prúde, v obchodoch je prevádzka dovolená, ubytovávanie turistov na privátoch a v hoteloch funguje, lety medzi Slovenskom a Britániou sú obnovené, zjazdovky sú otvorené… len kostoly musia byť zatvorené (a iba katolícke!!!) dokonca aj tam, kde majú minimálny výskyt vírusu."

Záverom musím konštatovať, že spoločenská klíma sa obracia proti nám neustálymi invektívami. Vaše rozhodnutie má k nim veľmi blízko. Svojou vyhláškou ste nezakázali nejaké folklórne predstavenia, ani ste nezavreli nejaký klub zahľadený do histórie, ale ste siahli na naše ľudské právo, ktoré je konštitutívnym prvkom slobody a dôstojnosti človeka. V budúcnosti urobíte lepšie, ak zvolíte citlivejší prístup."

Končí otvorený list Mons. prof. A. Tyrol, farár zo Zuberca.

Hygienici ženú dôchodcov v ústrety nákaze
Seniori v stredu čakali aj desiatky minút pred vchodom do supermarketov zhlukovali sa pred lekárňami a zúfalo čakali aj vyše hodinové rady pred poštami. Čítať ďalej
22 | 04 | 2020 | Aneta Leitmanová