fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Kto má nárok na nemocenskú dávku, či pandemické nemocenské? Čo sa zmení ďalší rok?

Ilustračné foto: shutterstock

Ľudia chorľavejú na bežné choroby či tu koronavírus je, alebo nie. Viete však, na čo máte nárok pri nemocenských dávkach, aká bude ich výška v budúcom roku a kto má nárok na pandemické nemocenské či ako on požiadať?

Na nemocenské má nárok zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba či osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote, informuje portál pravda.sk.

Čím vyššia je hrubá mzda, tým vyššia je aj dávka

Výška nemocenského je od prvého do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu (PDVZ), od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti je to 55 % DVZ alebo PDVZ. Platí tu základný princíp, podľa ktorého čím vyššia je hrubá mzda (teda vymeriavací základ), z ktorej poistenec platí poistné, tým vyššia je aj dávka. Zákon však jej maximálnu výšku obmedzuje. Ak dnes poistenec odvádza poistné z hrubej mzdy nad 2 026 eur, maximálna výška dávky nemocenské na deň je ohraničená sumou 36,64 eura. Znamená to, že poistenec môže po splnení všetkých podmienok dostať dávku pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne vo výške 1 099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to je 1 135,70 eura.

Výška priemernej dávky nemocenského poistenia klesla

Zmena od januára 2021:

Zmení sa maximálna výška nemocenských dávok, a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa tieto nemocenské dávky vypočítajú, stúpol zo 66,61 eura na 71,80 eura. Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2021, maximálna výška jeho nemocenského na deň predstavuje 39,49 eura. Pri 30-dňovom mesiaci tak Sociálna poisťovňa v budúcom roku vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 184,80 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 224,30 eura.

Kto má nárok na pandemické nemocenské:

Nárok naň má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá ako v uplynulých mesiacoch pandémie. Nárok naň má po splnení zákonom stanovených podmienok každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie. Ak sa poistenec vracia z rizikových krajín (aktuálny zoznam pozri na www.korona.gov.sk), je povinný absolvovať 10-dňovú domácu izoláciu (www. korona.gov.sk/po­vinna-domaca-karantena).

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o pandemické nemocenské, aby po uznaní práceneschopnosti lekárom nezabudli vyplniť a do Sociálnej poisťovne odoslať elektronickú žiadosť o túto dávku. Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Potrebné si je vybrať jeden variant podľa zaužívaného postupu poistenca podľa toho, či má, alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz:

  • Žiadosť o pandemické nemocenské bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu
  • Žiadosť o pandemické nemocenské s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom.

Dávky a príspevky sú v porovnaní so mzdami každým rokom nižšie

Ako požiadať o pandemické nemocenské:

Aby ste mali nárok na nemocenské, ak ste v karanténe, musíte postupovať takto:

V prípade, že ste boli pozitívne testovaný, javíte príznaky ochorenia COVID-19, boli ste v kontakte s nakazenou osobou alebo ste sa vrátili z rizikovej krajiny, zostávate v karanténe a chcete požiadať o dávku zo Sociálnej poisťovne, postupujte takto:

  • Kontaktuje ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie bez fyzického vyšetrenia, tzn. „na diaľku“. Lekár zašle potvrdenie Sociálnej poisťovni (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
  • Vyplníte a odošlete elektronický formulár, ktorým si uplatníte nárok na výplatu pandemického nemocenského.
  • Ak využívate občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplníte a odošlete elektronický formulár zverejnený na portáli slovensko.sk (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie).
  • Ak nemáte občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplníte a odošlete elektronický formulár zverejnený v e-Službách Sociálnej poisťovne: Žiadosť o pandemické nemocenské.
  • Zamestnanec by mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe.
  • Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti spáruje žiadosť s potvrdením lekára a vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na pandemické nemocenské vznikne, Sociálna poisťovňa začne vyplácať túto dávku od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

Pri žiadosti o pandemické nemocenské nezabúdajte vyplniť e-Formulár, upozorňuje portál pravda.sk.

Životné minimum od júla stúpne o 4,62 eura, zvýšia sa aj dávky a príspevky

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info