Neviete sa dočkať 13. dôchodku? Celkom ľahko si ho u nás vypočítate
21 | 11 | 2020 I Jozef Uhlárik ml.

Väčšina dôchodcov čaká pred Vianocami prilepšenie k svojim beztak malým starobným príjmom, a tak ich veľmi zaujíma, o koľko sa ich rozpočet na konci roka zvýši.


Pre pandémiu COVID-19, a najmä jej ekonomické dopady na príjmy rodín, budú tohtoročné Vianoce, zrejme pre mnohé domácnosti o niečo chudobnejšie. Týka sa to aj dôchodcov, ktorí určite netrpezlivo čakajú na sumy, ktoré im pribudnú ako sľubovaný 13. dôchodok, informuje portál dnes24.sk.
Použitie webovej Kalkulačky je jednoduché

Väčšina dôchodcov teraz len odhaduje sumu, o ktorú by si mohli prilepšiť, a tak pre nich Sociálna poisťovňa pripravila Kalkulačku na výpočet sumy 13. dôchodku v roku 2020, ktorá je už prístupná na jej webovej stránke. „Použitie Kalkulačky je jednoduché: Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá a po kliknutí na políčko Vypočítať ihneď zistí, v akej výške mu patrí v tomto roku 13. dôchodok,“ informuje o postupe ako sa dopracovať k výške sľubovaného 13. dôchodku sociálna poisťovňa.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro (prepočítaná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. októbra 2020.

Dôchodcovia si prilepšia. Parlament im odklepol trinásty dôchodok. Pozrite sa, koľko sa ujde každému
Dôchodcovia dostanú dvojnásobne viac v rámci upraveného 13. dôchodku, ako dostávali v predchádzajúcom období v prípade vianočného príspevku. Čítať ďalej
22 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.

O 13. dôchodok netreba žiadať, príde automaticky

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v decembri 2020 automaticky, preto o 13. dôchodok netreba osobitne žiadať. Maximálna výška 13. dôchodku bude v roku 2020 predstavovať 300 eur – dostanú ju tí poberatelia, ktorí dostávajú dôchodok v sume 214,83 eur a menej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej hranice 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok vo výške 50 eur dostanú tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok od sumy 909,28 eura a viac.

Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura. „Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 13. dôchodku sa určuje podľa vzorca. So stúpajúcou výškou dôchodku, respektíve úhrnu súm dôchodkov, sa výška 13. dôchodku lineárne znižuje, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške najmenej 50 eur,“ uvádza rezort práce, dodáva na záver portál dnes24..sk.

Penzisti dostávajú o tretinu vyšší dôchodok ako pred desiatimi rokmi
Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci januára tohto roka predstavoval vyše 477 eur Čítať ďalej
08 | 02 | 2020 | SITA