Povinné preukazovanie certifikátu na COVID-19, nie je podľa ombudsmanky protiústavné
04 | 11 | 2020 I Jozef Uhlárik ml.

Preukazovanie sa certifikátom po celoplošnom testovaní na koronavírus rozpútal vášne po celom Slovensku. Jasno v tom má aj verejná ochrankyňa práv.


K povinnosti preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 sa vyjadrilo už množstvo právnikov a ústavných činiteľov, ktorí sa, v podstate na ničom nezhodli. Jedno totiž tvrdili, že je v rozpore s ústavou, iní nie. Svoj názor na daný problém vyjadrila aj ombudsmanka Mária Patakyová, podľa ktorej nie je takéto preukazovanie sa protiústavné, informuje o tom portál aktuality.sk.
Povinnosť preukazovania neporušuje práva občana

Ombudsmanka sa k svojmu záveru dopracovala po niekoľkodňovej analýze sporných povinností. Kancelária verejnej ochrankyne práv sa zaoberala tým, či podmieňovanie vstupov do obchodov či úradov preukázaním sa negatívnym testom na COVID-19 nie je protiústavným zásahom do práva na súkromie.

„Po analýze vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a súvisiacich právnych predpisov, v nadväznosti na povinnosti osôb, ako aj prevádzkovateľov zariadení v kontexte s nariadením GDPR som dospela k záveru, že v nej stanovené povinnosti nezakladajú porušenie základných práv a slobôd v rozpore s ústavou a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná,“ uviedla mimo iného Patakyová.

Kontrola certifikátov nemá oporu v zákone. Matovič to označil za babráctvo
Keď Úrad na ochranu osobných údajov skonštatoval, že kontrola certifikátov je protiprávna, Úrad vlády ho obvinil z neznalosti a prekročenia právomocí, píše denník Provda. Čítať ďalej
01 | 11 | 2020 | Imrich Kovačič

Nahliadanie je iba menším zásahom do súkromia

Kľúčovým ustanovením je v tomto prípade ustanovenie čl. 19, ods. 3 ústavy, ktorý poskytuje ochranu okrem iného aj pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o svojej osobe. Ústavná ochrana osobných údajov je na medzinárodnej úrovni doplnená ustanovením čl. 8 Charty základných práv Európskej únie a naň nadväzujúcim nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré poznámke ako GDPR. „Z výkladu uvedených právnych predpisov vyplýva, že k oprávnenému spracovaniu osobných údajov dochádza len v prípade, ak je založené na zákonnom dôvode a samotný proces a podmienky spracovania sa riadia zásadami spracovania vymedzenými GDPR,“ konštatuje Patakyová, ktorá ešte dodáva, že ak na zákaz vychádzania nadväzuje aj zákaz vstupu do budov, a jedinou výnimkou, ako sa do budov dostať je preukázanie sa negatívnym testom, je potom oprávnenie nahliadnuť do takého potvrdenia menším zásahom do práva na súkromie, ako je samotný zákaz vychádzania a zákaz vstupu do zariadenia, uzatvára portál aktualkity.sk.

https://www.scribd.com/document/482832636/Stanovisko-verejnej-ochrankyne-prav

Protiepidemiologické opatrenia sú protizákonné a protiústavné!, tvrdia koaliční poslanci
Na túto skutočnosť upozorňujú hlavného hygienika Jána Mikasa poslanci nášho parlamentu i niektorí právnici. Poslanci a právnici tiež poukazujú na možnú diskrimináciu opatrení a vyzvali hlavného hygienika SR na ich prehodnotenie. Čítať ďalej
16 | 09 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.