Karanténa neznamená, že nesmiete do prírody!
25 | 10 | 2020 I Ivan Brožík

V uplynulých dňoch médiá zdôrazňovali, že okrem hlavných a chronicky známych výnimiek ľudia nesmú ani len vystrčiť nos zo svojho obydlia. Nie je to pravda.


Vláda oznámila zákaz vychádzania, ktorý platí (zatiaľ) od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra. Medzi výnimkami zo zákazu sa nachádza tiež aj pobyt v prírode v rámci svojho okresu. Aký preň platia pravidlá a kde (ne)môžeme športovať? Advokát GHS Legal Marián Mészáros odpovedá portálu forbes.sk na najčastejšie otázky v súvislosti so športovaním a pobytom v exteriéri.

Za akých podmienok môžeme športovať v exteriéri?

Na úvod je potrebné povedať, že zákaz vychádzania, ktorý platí od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020, má rozdielne pravidlá pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov a pre zvyšné okresy. Rozdiel je v tom, že pre okresy na Orave a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez negatívneho testu.

Z uznesenia vlády, ktorým bol vydaný tento zákaz vychádzania, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Presnejšie ide o pobyt v extraviláne obce v rámci okresu a v prípade Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia týchto miest.

V prípade okresov na Orave a okresu Bardejov je bližšie špecifikované, že aj cesta za účelom pobytu v prírode sa považuje za oprávnenú výnimku zo zákazu vychádzania. Z uvedeného možno usudzovať, že aj v prípade ostatných okresov (kde platia menej prísne pravidlá), má byť táto cesta do prírody dovolená.

Cesta do prírody by mala byť ale „priamočiara“. Osoba by sa mala dostať do prírody čo možno najkratšou cestou a zároveň sa vyhnúť preľudneným miestam. Určite by nemala vykonávať iné aktivity nesúvisiace s účelom cesty.

Akým prostriedkom sa má cesta uskutočniť, či už do práce, prírody alebo za iným povoleným účelom, nie špecifikované. Z toho možno usudzovať, že sú dovolené všetky spôsoby prepravy, a teda aj auto, bicykel, beh či kolobežka. Vzhľadom na účel však možno odporučiť využitie takého spôsobu prepravy, pri ktorom príde osoba do kontaktu s čo najmenším počtom ľudí.

Policajti budú kontrolovať dodržiavanie opatrení vrátane zákazu vychádzania
Polícia bude naďalej kontrolovať dodržiavanie opatrení prijatých vládou SR a oddnes aj zákaz vychádzania. Informuje o tom na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky. Čítať ďalej
24 | 10 | 2020 | SITA


Môžem po ceste do prírody prebehnúť mestom?

Je potrebné si uvedomiť, že zákaz vychádzania bol vydaný za účelom obmedzenia sociálneho kontaktu a mobility obyvateľstva, s cieľom chrániť život a zdravie ľudí. Ak je nevyhnutné prejsť do prírody cez mesto, je dôležité, aby tak robila iba v nevyhnutnej možnej miere. Určite by sa z behu do prírody cez mesto nemal stať beh po meste.

Môžem sa do prírody presunúť aj mestskou hromadnou dopravou?

V súčasnosti obmedzenie, ktoré by to zakazovalo, nie je stanovené, môže však vyplynúť z obmedzení, ktoré by prijali lokálni prepravcovia či orgány verejnej moci, napríklad regionálne úrady verejného zdravotníctva či Úrad verejného zdravotníctva SR.

Mimoriadna správa: Zákaz návštev cintorínov počas nasledujúcich dní a Dušičiek!
Zákaz vychádzania znamená aj obmedzenie, ktoré mnohých z nás určite nepoteší. Na cintoríny ísť nemôžeme. Čítať ďalej
23 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.


Považuje sa za prírodu aj hrádza či mestský park?

Extravilán predstavuje územie obce ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti. Prvým znakom, že by mohlo ísť o extravilán je, že sa okolo vás nebude nachádzať žiadna zástavba, avšak ani v tomto prípade nemusí ísť vždy o extravilán. Hranice intravilánu a extravilánu môžete zistiť z katastrálnej mapy. Pobyt v mestských parkoch ležiacich v intravilánoch obcí teda nie je dovolený, pokiaľ sa nenachádza do 100 metrov od vášho bydliska a išli by ste tam venčiť psa alebo mačku.

Môžem ísť na prechádzku do mesta?

Nie. Pokiaľ prechádzkou rozumieme voľnú chôdzu vykonávanú s cieľom osviežiť sa, nadýchať sa vzduchu, či len tak obdivovať mesto a jeho architektúru, takáto prechádzka nie je dovolená. Ak však prechádzate mestom napríklad do práce a späť, táto pešia chôdza cez mesto môže spadať do odôvodnenej výnimky zo zákazu vychádzania.

Toto by ste mali vedieť o opatreniach zákazu vychádzania
Iba nedávno prijaté opatrenia vlády Igora Matoviča vyvolali medzi obyvateľmi Slovenska nielen veľa nevôle, ale aj otáznikov. Na niekoľko otázok vieme odpoveď. Čítať ďalej
24 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.


Môžem ísť behať a bicyklovať mimo mojej obce s tým, že inou obcou len prechádzam?

Ak by osoba, ktorá chce stráviť čas v prírode, mala na toto miesto v prírode cestovať cez inú obec v rámci toho istého okresu, z uznesenia vlády nevyplýva, že by tak nemohla spraviť.

Môžem si ísť sám zacvičiť na workoutové ihrisko?

Nie, pokiaľ sa nachádza v zastavanom území alebo na zástavbu určenom území obce (intraviláne), čo sa zrejme drvivá väčšina týchto ihrísk bude nachádzať. Pokiaľ sa ihrisko nachádza mimo zastavaného alebo na zástavbu určeného územia obce (extraviláne), je jeho návšteva možná.

Musím mať pri športovaní rúško?

Nie. Prijatie zákazu vychádzania nemá vplyv na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. V súčasnosti tak naďalej platí aj opatrenie tohto úradu z 14. októbra 2020, ktoré dáva osobám pri výkone športu výnimku z povinnosti nosiť rúško.

Stále platí, že môžeme behať najviac šiesti bežci, prípadne členovia jednej domácnosti pokope?

Áno, aj toto pravidlo naďalej platí.

V akom prípade môžem ísť vyvenčiť psa viac ako 100 metrov od domu?

Venčenie psa je dovolené iba do 100 metrov od miesta pobytu. Nemusí však byť vylúčené, že budete psa venčiť počas pobytu v prírode, v extraviláne obce.

Mimoriadna správa: Zákaz návštev cintorínov počas nasledujúcich dní a Dušičiek!
Zákaz vychádzania znamená aj obmedzenie, ktoré mnohých z nás určite nepoteší. Na cintoríny ísť nemôžeme. Čítať ďalej
23 | 10 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.