HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiť

foto:Illustračné/Pixabay

Doba platnosti zbrojného preukazu by sa mohla skrátiť z desiatich na päť rokov. Doteraz neobmedzená platnosť zbrojnej licencie sa má obmedziť, taktiež na päť rokov.

Zmeny majú nastať aj pri kategóriách zbraní. Zriadiť sa má tiež online prístup do informačného systému zbraní, streliva a strelníc Ministerstva vnútra (MV) SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú MV SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Ďalšie zmeny v zákone si vyžiadala aplikačná prax. „Cieľom návrhu zákona je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Európskej únie na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane,“ vysvetľujú predkladatelia.

Otestujú nás všetkých? Vláda plánuje dať na zisťovanie protilátok milióny eur

Zamedziť má zneužívaniu strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi. Medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane – by sa mali zaradiť ďalšie druhy zbraní, ktoré sú v súčasnosti v nižších kategóriách. „Ide o zbrane, ktoré sú podľa smernice najnebezpečnejšie a je u nich najväčšia pravdepodobnosť zneužitia na trestnú činnosť, najmä teroristické útoky. Ide napríklad o zbrane so zásobníkmi s veľkou kapacitou, teda na desať, respektíve 20 nábojov,“ približuje materiál.

Navrhuje sa tiež ponechanie zbraní kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie D, v ich pôvodných kategóriách. V rámci podnikateľského prostredia sa má pristúpiť k elektronizácii. Vzniknúť by mal preto online prístup do informačného systému, ktorý zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní a ich držiteľov, potrebných na ich evidenciu.

Zbrane vyššej kategórie by mohli podliehať osobitnému režimu, ktorý by ovplyvnil postup pri prevode zbrane, prenajímaní, dovoze alebo vývoze zbrane. Držiteľom zbraní by pribudla tiež povinnosť tieto zbrane zaevidovať. Zmeny by mali nastať aj v správnych poplatkoch. Zákon by mohol vstúpiť do účinnosti 1. marca 2021. Výnimkou by bola novozavedená povinnosť prepravcu zbraní vybaviť autá zariadením, ktoré umožňuje jeho nepretržité sledovanie, kde sa navrhuje nadobudnutie účinnosti 1. septembra 2021.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info