Bukovský podáva žalobu na Matoviča
27 | 09 | 2020 I Petra Demková

MUDr. Bukovský, PhD., oznámil, že slová premiéra považuje za hrubý zásah do svojich osobnostných práv a podnikne všetky právne kroky, ktoré mu umožňuje právny systém SR.


Požaduje aj, aby sa mu premiér verejne ospravedlnil a poskytol tak občanom Slovenska nádej, že najvyšší predstavitelia štátu sú schopní rešpektovať Ústavu SR, Základné ľudské práva a slobody ako aj ľudskú dôstojnosť svojich spoluobčanov.

Opakované slovné útoky premiéra Matoviča na Igora Bukovského vyvrcholili do žaloby. Igor Bukovský žaluje Igora Matoviča za hrubý zásahu do svojich osobnostných práv a žiada verejné ospravedlnenie.

Spor sa po niekoľkých týždňoch vyhrotil tento víkend; premiér na tlačovej konferencii v piatok 25. septembra po zasadnutí pandemickej komisie v priamom prenose nazval MUDr. Bukovského bláznom a vyzval ho, aby vrátil svoj titul: „Nastal čas pán doktor Bukovský – blázon, z tohto miesta poviem – aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si Hippokratovu prísahu, vy idete proti tomu, čo ste sľúbili, nie ste hodný svojho titulu.“

Slovenské ministerstvo zdravotníctva šíri strach a poplašné správy, tvrdí Dr. Bukovský
Známy slovenský doktor Igor Bukovský zverejnil ďalšie video, v ktorom sa venuje hystérii okolo koronavírusu. Tentoraz porovnal prístup českého ministerstva zdravotníctva so slovenským na čele s ministrom Marekom Krajčím (OĽaNO). Čítať ďalej
30 | 08 | 2020 | Gabriel Matta


Nie je to prvýkrát, čo premiér Matovič zaútočil na Dr. Bukovského. Ten dlhodobo upozorňuje na chýbajúcu širšiu odbornú diskusiu na tému COVID-19 a kritizuje kroky vlády pri presadzovaní odporúčaných opatrení pandemických poradných orgánov. Na tému nakrútil niekoľko, z hľadiska sledovanosti, úspešných videí.

Ani nie 24 hodín po tlačovej konferencii premiéra I. Matoviča a členov pandemickej komisie reaguje úspešný lekár tlačovou správou. Hneď v úvode svojho vyjadrenia konštatuje, že sme sa stali „svedkami ďalšej nedôstojnej, nekonštruktívnej, priam hysterickej reakcie predsedu vlády, ktorá ignoruje Ústavu Slovenskej republiky (Čl. 12 (1) "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach") ako aj Občiansky zákonník (§ 11 Ochrana osobnosti).

Rovnako pán premiér Matovič zrejme nepozná ani dokument „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“, ktorého cieľom je pravidelný a kvalitný dialóg pri tvorbe a realizácii legislatívnych, alebo exekutívnych opatrení vlády.“

Doktor Bukovský pokračuje citovaním zo spomínaného dokumentu keď konštatuje, že„úroveň a úspešnosť komunikácie medzi verejnou správou a občanmi stojí na ochote obidvoch strán počúvať sa, na snahe pochopiť jeden druhého a na ochote analyzovať aj protichodné názory. Len pravidelným a kvalitným dialógom budú vznikať politiky, ktorých implementácia prinesie spokojnosť a prospech všetkým občanom SR."

"Celá hystéria okolo pandémie je iba komédia", vyhlásil Dr. Bukovský na margo Matoviča
MUDr. Bukovský: "Pokrytectvo a klamstvo nášho verejného života nakoniec zoberie dôvod žiť podľa pravidiel slušnej spoločnosti aj slušným ľuďom." Čítať ďalej
03 | 09 | 2020 | Petra Demková


Podľa I. Bukovského majú občania právo na komplexné informácie a majú právo klásť otázky. Verí v dôležitosť diskusie a v to, že občania majú právo podieľať sa na diskusii o otázkach zmysluplnosti a účinnosti opatrení proti ochoreniu COVID-19. Tieto opatrenia majú totiž výrazné, až existenciálne dopady na veľké skupiny ľudí, občanov SR.

Známy lekár následne zhrnul témy, na ktoré dlhodobo v súvislosti s Koronavírusom upozorňuje: je to najmä upozorňovanie na rizikové faktory ktoré prispievajú k ťažkým priebehom choroby, nutnosť podpory imunity voči vírusovým ochoreniam pomocou vitamínu D, zinku, selénu a iných imunostimulačných látok a potravín. Veľkou témou zasluhujúcou si pozornosť sú podľa Dr. Bukovského nejasnosti v základných informáciách o testovaní a ochorení, napr. otázka, čo vlastne znamená pozitívny test, či aký je rozdiel medzi úmrtím na COVID a s COVIDom.

Igor Bukovský vníma „nutnosť komunikovať situáciu a opatrenia takým spôsobom, aby následne v správaní verejnosti nevznikol fenomén „extrémne vychýleného kyvadla“, ktoré sa prekmitne do druhej extrémnej polohy a prejaví sa výrazným poklesom disciplíny a ochoty ľudí dodržiavať opatrenia“ a konštatuje, že „žiaľ, práve v tejto situácii sme sa ocitli v súčasnosti“.

V neposlednom rade konštatuje, že Pandemická komisia a ostatné orgány prinášajúce rozhodnutia neprihliadajú na zdravie človeka ako na komplex fyzického, ale aj psychického zdravia a upozorňuje na vysoké riziko nárastu úzkostí, depresie, panických porúch, závislostí a pod. Tvrdí, že imunitné mechanizmy človeka významne oslabujú obavy, strach a dlhodobý stres.

Bukovský vyzýva nosiť na rúšku symbol odporu
Vláda Igora Matoviča nesplnila verejnú výzvu, ktorú jej adresoval známy slovenský doktor Igor Bukovský. Rozhodol sa preto urobiť rázny krok. Odteraz bude na rúšku nosiť symbol – čierny krížik, ktorým chce vyjadriť nesúhlas s politikou vlády ohľadom... Čítať ďalej
08 | 09 | 2020 | Imrich Kovačič


„Vedenie diskusie a dialógu vo vzájomnom rešpekte a úcte je v demokratickej spoločnosti prejavom slobody. Podoba vedenia diskusie a dialógu aj v polemických témach je vizitkou úrovne spoločnosti a jej reprezentantov. Prostredníctvom konštruktívnej diskusie a kultúrneho dialógu sa spracovávajú a profilujú odpovede na dôležité spoločenské otázky“, konštatuje Dr. Bukovský a pokračuje: „Očierňovanie a spoločenská dehonestácia osôb, ktoré pokladajú oprávnené otázky a predkladajú iné názory k danej téme je v demokratickej spoločnosti práve z pozície najvyššieho predstaviteľa exekutívy v štát prejavom arogancie, nadradenosti, privlastňovania si moci, snahy o devalváciu demokratickej diskusie, prejavom snahy o dehonestáciu názorových oponentov a prejavom uzurpovania jediného výkladu reality.“

A ďalej uvádza: „Predseda vlády Igor Matovič si dovoľuje očierňovať a spoločensky dehonestovať tých, ktorí v rámci demokratickej diskusie v spoločnosti vyslovujú argumentačne podložené názory a usilujú sa tak prispievať k dôkladnejšiemu spracovaniu dôležitej témy.

Diskreditácia a dehonestácia mojej osoby ako radového občana je bezprecedentným zneužitím spoločenskej pozície premiéra a komunikačných možností, ktoré pán Igor Matovič ako predseda vlády požíva. Ide o prejav zastrašovania ďalších prípadných oponentov opatrení vlády z radov občianskej spoločnosti.“

Záverom MUDr. Bukovský, PhD., oznamuje, že slová premiéra považuje za hrubý zásah do svojich osobnostných práv a podnikne všetky právne kroky, ktoré mu umožňuje právny systém SR. Požaduje aj, aby sa mu premiér verejne ospravedlnil a poskytol tak občanom Slovenska nádej, že najvyšší predstavitelia štátu sú schopní rešpektovať Ústavu SR, Základné ľudské práva a slobody ako aj ľudskú dôstojnosť svojich spoluobčanov.

Bukovský vyhlásil vojnu Denníku N
Najskôr však zaútočil Denník N na Bukovského. Reakcia nenechala na seba dlho čakať: “Prestaňte manipulovať a zavádzať verejnosť!” Čítať ďalej
11 | 09 | 2020 | Ivan Brožík