fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

Bukovský podáva žalobu na Matoviča

Matovič a Bukovský / Fotokoláž (via TASR)

MUDr. Bukovský, PhD., oznámil, že slová premiéra považuje za hrubý zásah do svojich osobnostných práv a podnikne všetky právne kroky, ktoré mu umožňuje právny systém SR.

Požaduje aj, aby sa mu premiér verejne ospravedlnil a poskytol tak občanom Slovenska nádej, že najvyšší predstavitelia štátu sú schopní rešpektovať Ústavu SR, Základné ľudské práva a slobody ako aj ľudskú dôstojnosť svojich spoluobčanov.

Opakované slovné útoky premiéra Matoviča na Igora Bukovského vyvrcholili do žaloby. Igor Bukovský žaluje Igora Matoviča za hrubý zásahu do svojich osobnostných práv a žiada verejné ospravedlnenie.

Spor sa po niekoľkých týždňoch vyhrotil tento víkend; premiér na tlačovej konferencii v piatok 25. septembra po zasadnutí pandemickej komisie v priamom prenose nazval MUDr. Bukovského bláznom a vyzval ho, aby vrátil svoj titul: „Nastal čas pán doktor Bukovský – blázon, z tohto miesta poviem – aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si Hippokratovu prísahu, vy idete proti tomu, čo ste sľúbili, nie ste hodný svojho titulu.“

Slovenské ministerstvo zdravotníctva šíri strach a poplašné správy, tvrdí Dr. Bukovský

Nie je to prvýkrát, čo premiér Matovič zaútočil na Dr. Bukovského. Ten dlhodobo upozorňuje na chýbajúcu širšiu odbornú diskusiu na tému COVID-19 a kritizuje kroky vlády pri presadzovaní odporúčaných opatrení pandemických poradných orgánov. Na tému nakrútil niekoľko, z hľadiska sledovanosti, úspešných videí.

Ani nie 24 hodín po tlačovej konferencii premiéra I. Matoviča a členov pandemickej komisie reaguje úspešný lekár tlačovou správou. Hneď v úvode svojho vyjadrenia konštatuje, že sme sa stali „svedkami ďalšej nedôstojnej, nekonštruktívnej, priam hysterickej reakcie predsedu vlády, ktorá ignoruje Ústavu Slovenskej republiky (Čl. 12 (1) „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“) ako aj Občiansky zákonník (§ 11 Ochrana osobnosti).

Rovnako pán premiér Matovič zrejme nepozná ani dokument „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“, ktorého cieľom je pravidelný a kvalitný dialóg pri tvorbe a realizácii legislatívnych, alebo exekutívnych opatrení vlády.“

Doktor Bukovský pokračuje citovaním zo spomínaného dokumentu keď konštatuje, že„úroveň a úspešnosť komunikácie medzi verejnou správou a občanmi stojí na ochote obidvoch strán počúvať sa, na snahe pochopiť jeden druhého a na ochote analyzovať aj protichodné názory. Len pravidelným a kvalitným dialógom budú vznikať politiky, ktorých implementácia prinesie spokojnosť a prospech všetkým občanom SR.“

„Celá hystéria okolo pandémie je iba komédia“, vyhlásil Dr. Bukovský na margo Matoviča

Podľa I. Bukovského majú občania právo na komplexné informácie a majú právo klásť otázky. Verí v dôležitosť diskusie a v to, že občania majú právo podieľať sa na diskusii o otázkach zmysluplnosti a účinnosti opatrení proti ochoreniu COVID-19. Tieto opatrenia majú totiž výrazné, až existenciálne dopady na veľké skupiny ľudí, občanov SR.

Známy lekár následne zhrnul témy, na ktoré dlhodobo v súvislosti s Koronavírusom upozorňuje: je to najmä upozorňovanie na rizikové faktory ktoré prispievajú k ťažkým priebehom choroby, nutnosť podpory imunity voči vírusovým ochoreniam pomocou vitamínu D, zinku, selénu a iných imunostimulačných látok a potravín. Veľkou témou zasluhujúcou si pozornosť sú podľa Dr. Bukovského nejasnosti v základných informáciách o testovaní a ochorení, napr. otázka, čo vlastne znamená pozitívny test, či aký je rozdiel medzi úmrtím na COVID a s COVIDom.

Igor Bukovský vníma „nutnosť komunikovať situáciu a opatrenia takým spôsobom, aby následne v správaní verejnosti nevznikol fenomén „extrémne vychýleného kyvadla“, ktoré sa prekmitne do druhej extrémnej polohy a prejaví sa výrazným poklesom disciplíny a ochoty ľudí dodržiavať opatrenia“ a konštatuje, že „žiaľ, práve v tejto situácii sme sa ocitli v súčasnosti“.

V neposlednom rade konštatuje, že Pandemická komisia a ostatné orgány prinášajúce rozhodnutia neprihliadajú na zdravie človeka ako na komplex fyzického, ale aj psychického zdravia a upozorňuje na vysoké riziko nárastu úzkostí, depresie, panických porúch, závislostí a pod. Tvrdí, že imunitné mechanizmy človeka významne oslabujú obavy, strach a dlhodobý stres.

Bukovský vyzýva nosiť na rúšku symbol odporu

„Vedenie diskusie a dialógu vo vzájomnom rešpekte a úcte je v demokratickej spoločnosti prejavom slobody. Podoba vedenia diskusie a dialógu aj v polemických témach je vizitkou úrovne spoločnosti a jej reprezentantov. Prostredníctvom konštruktívnej diskusie a kultúrneho dialógu sa spracovávajú a profilujú odpovede na dôležité spoločenské otázky“, konštatuje Dr. Bukovský a pokračuje: „Očierňovanie a spoločenská dehonestácia osôb, ktoré pokladajú oprávnené otázky a predkladajú iné názory k danej téme je v demokratickej spoločnosti práve z pozície najvyššieho predstaviteľa exekutívy v štát prejavom arogancie, nadradenosti, privlastňovania si moci, snahy o devalváciu demokratickej diskusie, prejavom snahy o dehonestáciu názorových oponentov a prejavom uzurpovania jediného výkladu reality.“

A ďalej uvádza: „Predseda vlády Igor Matovič si dovoľuje očierňovať a spoločensky dehonestovať tých, ktorí v rámci demokratickej diskusie v spoločnosti vyslovujú argumentačne podložené názory a usilujú sa tak prispievať k dôkladnejšiemu spracovaniu dôležitej témy.

Diskreditácia a dehonestácia mojej osoby ako radového občana je bezprecedentným zneužitím spoločenskej pozície premiéra a komunikačných možností, ktoré pán Igor Matovič ako predseda vlády požíva. Ide o prejav zastrašovania ďalších prípadných oponentov opatrení vlády z radov občianskej spoločnosti.“

Záverom MUDr. Bukovský, PhD., oznamuje, že slová premiéra považuje za hrubý zásah do svojich osobnostných práv a podnikne všetky právne kroky, ktoré mu umožňuje právny systém SR. Požaduje aj, aby sa mu premiér verejne ospravedlnil a poskytol tak občanom Slovenska nádej, že najvyšší predstavitelia štátu sú schopní rešpektovať Ústavu SR, Základné ľudské práva a slobody ako aj ľudskú dôstojnosť svojich spoluobčanov.

Bukovský vyhlásil vojnu Denníku N

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info