Pre zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania chce ministerstvo zmeniť zákon o financovaní škôl
12 | 09 | 2020 I SITA

Pre zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania chce ministerstvo školstva zmeniť zákon o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení.


Vyplýva to z materiálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorý je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo skrátené konanie zdôvodňuje naliehavosťou termínu. Zákon o povinnej predškolskej výchove detí od piatich rokoch má totiž vstúpiť do účinnosti v januári 2021. Od budúceho septembra by tak malo byť pripravené miesto v škôlkach pre všetky päťročné deti.

Na určovanie normatívneho príspevku pre verejné materské školy na roky 2021 až 2025 by sa mali podľa návrhu zbierať aj údaje o ich počte. Tie by sa mali zhromažďovať aj na účely rozdeľovania a poukázania výnosu dane z príjmov obciam na roky 2021 až 2025. Údaje o počte detí budú na tieto účely zbierať aj zriaďovatelia súkromných či cirkevných materských škôl. Zberať by sa mali aj údaje o deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v „bežných“ materských školách.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok 2021 by sa mal podľa návrhu určiť ešte podľa predpisov, ktoré sú platné do konca tohto roku. „Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do desiatich dní odo dňa účinnosti tohto zákona,“ približuje materiál. Účinnosť zákona je naplánovaná dňom jeho vyhlásenia.

Šíril sa Covid-19 voľne už minulý rok? Dôkazov pribúda
Komentár Peter Andrews (RT) Čítať ďalej
12 | 09 | 2020 | Diana Zaťková