HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Union kritizuje návrh na zrušenie doplatkov za lieky deti, penzistov a osoby s ŤZP

Ilustračné foto - TASR

Union zdravotná poisťovňa kritizuje návrh rezortu zdravotníctva na zrušenie doplatkov za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

Súčasné nastavenie limitu spoluúčasti pacienta na doplatkoch za lieky považuje za dostatočné. Schválenie návrhu podľa Unionu citeľne zvýši náklady pre systém verejného zdravotného poistenia na Slovensku a vyvolá ďalšie výdavky zdravotných poisťovní, ktoré však nie sú kompenzované v príjmovej časti.

„Prijatie takejto úpravy predstavuje enormnú záťaž pre systém verejného zdravotného poistenia, pričom zákonodarca žiadnym spôsobom nešpecifikuje, ako tieto zvýšené výdavky bude kompenzovať,“ uviedla poisťovňa Union ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.

Zdravotná poisťovňa Dôvera počas pripomienkového konania upozornila na to, že podľa programového vyhlásenia vlády by sa mali náklady na zrušenie doplatkov za lieky refundovať zo štátneho rozpočtu. „Nie je nám zo znenia materiálu známe, že by takáto refundácia mala prísť. Navrhujeme takúto refundáciu legislatívne zakotviť,“ uviedla poisťovňa. Pripomenula tiež, že doplatky za lieky sú aj regulačným nástrojom vo vzťahu k ich spotrebe. Navrhovanou zmenou legislatívy sa rozšíri okruh osôb s nárokom na limit spoluúčasti, čo podľa Dôvery oslabí práve regulačnú funkciu tohto nástroja.

Ak Slovensko vyčerpá v oblasti vedy tento rok 60 miliónov eur, nebude podľa Paulisa vracať eurodotácie

„Je z nášho pohľadu potrebné stanoviť, čo bude kompenzovať tento výpadok, aby nedochádzalo k ďalšiemu zvyšovaniu výdavkov na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Uvedené považujeme za dôležité aj preto, že na Slovensku náklady na lieky atakujú, respektíve prekročili 30-percentnú hranicu. V krajinách s najkvalitnejším zdravotníctvom je to hlboko pod 20 percent, často aj pod 10 percent,“ dodala Dôvera. Je preto podľa poisťovne veľmi otázne, či sa navrhovanými zmenami dosiahne zlepšenie kvality zdravia občanov.

Návrh novely zákona ustanovuje aj hranicu príjmov, od ktorej sa už na poistencov nebude vzťahovať nárok na vrátenie sumy limitu spoluúčasti. Na vrátenie doplatkov by podľa návrhu nemali mať nárok tí poistenci, ktorých mesačný príjem je vyšší ako 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V budúcom roku by to predstavovalo sumu 655,20 eura. Dôvera to považuje za krok správnym smerom.

„Sme presvedčení, že pri posudzovaní nároku na limit spoluúčasti by sa mal brať do úvahy všetok príjem dotknutých poistencov, nakoľko nepokladáme za účelné, aby nárok na limit spoluúčasti mali ľudia s nadštandardnými príjmami,“ uviedla poisťovňa.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info