fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Vysokoškoláci, učitelia a vedeckí pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá v Rakúsku

Ilustračné foto: TASR - Jakub Kotian

Vysokoškoláci, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku.

Štipendium pre diplomantov ponúka študentom jeden až trojmesačný pobyt v Rakúsku s výškou štipendia do 800 eur, pre doktorandov je štipendium vyhradené na tri až šesť mesiacov do výšky maximálne 1 050 eur. Študenti tam môžu pri tvorbe svojej diplomovej či dizertačnej práce využívať zdroje partnerskej krajiny. V tlačovej správe o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA).

Štipendium pre postdoktorandov je určené na výskumný pobyt od troch do šiestich mesiacov a je vo výške do 1 400 eur. Uzávierka na podávanie žiadostí pre na spomínané štipendiá je do 15. októbra. Okrem toho sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať o štipendiá na krátkodobé jeden až trojdňové pobyty.

Remišová chce peniaze z EÚ použiť na reformy a investície s vyššou pridanou hodnotou

Akcia Rakúsko – Slovensko podporuje aj spoločné projekty, ktorých cieľom je posilnenie spolupráce v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Podporené môžu byť projekty z oblastí organizácie rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov, rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením a aj iniciatívne projekty, pri ktorých si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov. Tieto projekty však musia byť v súlade s cieľmi programu Akcia Rakúsko – Slovensko.

Z dôvodu pandémie COVID-19 sú v rámci tejto uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce aj s použitím digitálnych prostriedkov. Napríklad online semináre či konferencie.

Záujemcovia o štipendiá alebo podporu projektov môžu na konzultácie a poradenstvo využiť jednu z piatich pracoviskách SAIA na Slovensku, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info