HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Cirkev bude musieť so štátom komunikovať elektronicky

veriaci kostol cirkev
Ilustračný obrázok © Shutterstock

Okruh organizácií z radov nepodnikateľského sektora, ktorým štát už zriadil a aktivoval elektronické schránky na doručovanie úradných rozhodnutí, sa od 1. septembra rozšíri aj o rehole, komunity, náboženské a cirkevné spoločenstvá.

Celkovo ide o 2 730 právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Štát rozdelil zriadenie a povinnú aktiváciu elektronických schránok na doručovanie úradných rozhodnutí pre cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie na dve etapy. „Samotné cirkvi a náboženské spoločnosti majú elektronické schránky zriadené a aktivované od 1. augusta. Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb, ktoré odvodzujú právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností bola odložená o jeden mesiac, teda z 1. augusta na termín 1. septembra, z dôvodu potreby doplniť evidenciu základnými identifikačnými údajmi“”, vysvetľuje Peter Kucer, generálny riaditeľ ITVS sekcie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Do takto aktivovaných e-schránok už budú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia. Štatutári alebo nimi poverené osoby nebudú chodiť so žltým lístkom na poštu, ale rozhodnutia im štát doručí do úradných e-schránok zriadených na slovensko.sk. Rovnako platí, že tieto organizácie nebudú musieť úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky.

Úrady majú podľa kontrol ÚPVII stále v elektronickej komunikácii rezervy

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo do schránky nechce pristupovať, môže na prácu s elektronickou schránku splnomocniť inú osobu, teda udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou. Na prácu so schránkou môže splnomocniť štatutár organizácie, pričom určí rozsah oprávnenia. Je dôležité, aby štatutár tejto osobe dôveroval. „Splnomocnenie zrealizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na žiadosť. Tú je potrebné poslať listinne na adresu NASES spolu s úradne overeným podpisom.

K 1. septembru 2020 budú okrem e-schránok reholí, komunít a náboženských spoločenstiev zriadené a aktivované elektronické schránky aj pre pozemkové spoločenstvá, fondy, komory a európske zoskupenia územnej spolupráce.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. Komplexné informácie aj na slovensko.sk.

Občania môžu oddnes využívať služby poskytované súdom

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info