fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Rezort zdravotníctva chce zlepšiť efektívnosť vynakladania zdrojov na lieky

llustračné foto: SITA

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje zvýšiť efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov na lieky. Pri rozhodovaní o úhrade liekov chce postupovať na základe spoľahlivých a overiteľných informácií.

Do medzirezortného pripomienkového konania plánuje v septembri predložiť návrh novely vyhlášky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku. Jej cieľom je uložiť povinnosť držiteľom registrácie liekov, aby ako súčasť farmako-ekonomického rozboru lieku predkladali aj tzv. interaktívny farmako-ekonomický model lieku.

“Prioritnou motiváciou novelizácie vyhlášky je zabezpečiť overiteľnosť a zvýšiť spoľahlivosť informácií o lieku predkladaných držiteľmi registrácie lieku, na základe ktorých príslušné orgány prijímajú rozhodnutia o alokácii finančných prostriedkov systému verejného zdravotného poistenia vynakladaných na lieky,“ objasňuje rezort v zverejnenej predbežnej informácii.

V súčasnosti totiž držitelia registrácie liekov nie sú povinní ako súčasť farmako-ekonomického rozboru lieku predložiť aj interaktívny farmako-ekonomický model lieku. Je na vlastnom uvážení držiteľa registrácie lieku či takýto model predloží alebo nepredloží, čo však podľa ministerstva znižuje stabilitu zabezpečenia štandardnej úrovne overiteľnosti a spoľahlivosti predkladaných informácií o lieku, na základe ktorých sa následne prijímajú rozhodnutia o vynakladaní verejných zdrojov na ich úhradu.

V hre je aj opätovné zatvorenie hraníc, povedal minister zdravotníctva

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info