HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

O štátnu podporu naďalej príde 102 výrobcov zelenej elektriny, ÚRSO zoznam druhýkrát aktualizoval

Ilustračné foto - TASR

Aj po druhej aktualizácii takzvaného čierneho zoznamu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) príde o podporu 102 výrobcov zelenej elektriny.

Regulačný úrad ešte v polovici marca tohto roku vydal zoznam 104 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či z kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), ktorým pre nedodržanie zákonných povinností odňal právo na štátnu podporu. Po kritike odbornej verejnosti, ale aj niektorých politikov, sa regulátor rozhodol zoznam prehodnotiť. Ako vyplýva z údajov zverejnených úradom, po dvoch aktualizáciách však bolo právo na štátnu podporu vrátané len dvom výrobcom zelenej elektriny.

Na Slovensku pôsobí zhruba 2 500 výrobcov zelenej elektriny. Spomínaných 102 výrobcov prišlo o štátnu podporu pre nedoplatky na daniach, sociálnom či zdravotnom poistení. ÚRSO je presvedčený, že dodatočným odobratím podpory len dodržiaval zákon a ochraňoval tak peniaze daňových poplatníkov.

„Niektorí výrobcovia elektriny boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad svojich záväzkov voči štátu, a tak strácajú nárok na podporu priamo zo zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. O “protiprávnom konaní“ úradu nemôže byť ani reči. Práve naopak. Ak by totiž úrad neoznámil stratu podpory pre niektorých podnikateľov s podlžnosťami voči štátu, práve vtedy by sa dopúšťal protizákonného konania,“ zdôraznil začiatkom júna pre portál vEnergetike.sk regulátor. Kroky regulačného úradu bol vysvetľovať na parlamentnom hospodárskom výbore aj samotný bývalý predseda Ľubomír Jahnátek.

V hre je aj opätovné zatvorenie hraníc, povedal minister zdravotníctva

Zoznam výrobcov elektriny z OZE a KVET s nárokom na podporu sa aktualizoval každý rok. Každý výrobca elektriny v hláseniach zasielaných úradu a jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav do roku 2018 uvádzal, že si uplatňuje nárok na podporu na nasledujúci rok.

Tým výrobca elektriny deklaroval, že má splnené všetky zákonné náležitosti a podpora mu bola vyplácaná v takzvanej dobrej viere. Novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby povinnosť zasielania hlásení zanikla.

Následne bol regulačný úrad povinný overovať plnenie finančných povinností výrobcov zelenej elektriny voči štátu vyžiadaním si údajov od príslušných orgánov verejnej moci. Regulátor tak musí zisťovať u príslušných orgánov potrebné údaje o daňových nedoplatkoch, či nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.

Rezort zdravotníctva chce zlepšiť efektívnosť vynakladania zdrojov na lieky

„Pri overovaní týchto povinností sme preverili celé obdobie od roku 2014 aj v súvislosti s tým, či regulované subjekty predkladali v predmetných hláseniach do roku 2018 pravdivé údaje. Výrobcovia elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu, tak strácajú nárok na podporu priamo zo zákona o podpore, nie rozhodnutím úradu. Len sme si splnili svoju zákonnú povinnosť. Vypracovali a uverejnili sme zoznam a zaslali informácie zúčtovateľovi podpory, spoločnosti OKTE. Nič viac, nič menej,“ konštatoval regulátor.

Výrobcovia zelenej elektriny zo zverejneného zoznamu v otvorenom liste požiadali parlament o urýchlené predloženie novely zákona, ktorou by sa im obnovilo vyplácanie podpory. List poslali predsedom poslaneckých klubov, parlamentným výborom a predsedovi parlamentu. Koaliční poslanci ich vypočuli, a prvým čítaním už prešla novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorá by mala zastaviť automatickému odoberaniu štátnej podpory výrobcom zelenej elektriny.

Skupina desiatich vládnych poslancov tvrdí, že ide o likvidačný trest. „Za porušenie povinnosti zákon ukladá automaticky tú najprísnejšiu možnú sankciu – zánik práva na podporu. Pre dosiahnutie účelu tohto ustanovenia je však postačujúce uloženie aj miernejšej sankcie bez likvidačných následkov na hospodársku životaschopnosť dotknutých výrobcov,“ uviedli predkladatelia novely v dôvodovej správe.

Zatiaľ máme stratégiu očkovať nepovinne, tvrdí minister Krajčí

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info