HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Združenie miest a obcí Slovenska žiada zlepšiť podporu výstavby nájomných bytov aj sociálnych zariadení

Ilustračné foto - TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada zlepšiť podporu výstavby nájomných bytov aj sociálnych zariadení. Konkrétne návrhy poslalo Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhom noviel zákonov o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

ZMOS o tom informoval v piatok v tlačovej správe. „Mnohé zmeny, hlavne v súvislosti s navýšením pôvodnej výšky dotácie, ale aj vo vzťahu k zníženiu byrokracie, môžu reálne prispieť k podpore výstavby nájomných bytov a výstavbe sociálnych zariadení. Avšak v konkrétnych pripomienkach vidíme priestor na to, aby zmeny v systéme mali väčší pozitívny prínos,“ povedal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák s tým, že každá z pripomienok združenia reflektuje na dlhoročné skúsenosti samospráv v mestách a obciach.

ZMOS navrhuje, aby úver poskytnutý zo ŠFRB, z ktorého sa bude realizovať výstavba sociálneho zariadenia, sa nezapočítaval do celkového dlhu obce, podobne, ako je to pri úveroch zo ŠFRB na obstarávanie nájomných obecných bytov. Združenie to zdôvodňuje tým, že sa zvyšuje záujem a požiadavky na poskytovanie sociálnych služieb zo strany starších občanov, resp. ich rodinných príslušníkov.

„Aj zo štatistických údajov je zrejmé, že počet obyvateľov, ktorí budú potrebovať tieto služby, sa bude z roka na rok zvyšovať. To znamená, že sa bude zvyšovať tlak na mestá a obce, aby zabezpečili kapacity pre potreby poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach, čo predpokladá ich novú výstavbu, prestavbu alebo nadstavbu existujúcich zariadení, prípadne inú stavebnú úpravu bytovej alebo nebytovej budovy na zariadenie sociálnych služieb,“ uviedol Kaliňák.

Matovič na Facebooku zverejnil záhadný status

ZMOS nesúhlasí s navrhovanou povinnosťou, podľa ktorej z celkového počtu obstaraných nájomných bytov má minimálne 10 percent bytov spĺňať podmienky osobitného predpisu, ak sa byt získava v bytovej alebo nebytovej budove s výťahom. Ide o vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasnú právnu úpravu považuje združenie za postačujúcu.

„Obce aj v súčasnosti obstarávajú bezbariérové nájomné byty. Vo svojich komunitných plánoch vedia obce identifikovať požiadavku, resp. cieľové skupiny, ktorým sú nájomné byty určené. Pri určení takto striktnej podmienky môžu vzniknúť situácie, že obec bude mať postavený nájomný bezbariérový byt, no nebude mať vhodného žiadateľa,“ upozornil Kaliňák. Takýto byt je potom možné prenajímať žiadateľovi bez zdravotného postihnutia, avšak len na obmedzený čas.

Združenie okrem toho žiada, aby dotácie na rozvoj bývania boli určené aj na výstavbu inžinierskych sietí (komunikácie, parkoviská, vodovody, elektrina, plyn, kanalizácia) k novej zástavbe v rámci individuálnej bytovej výstavby realizovanej bežnými občanmi, teda pri developerských projektoch.

Matovič na Facebooku zverejnil záhadný status

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info