Národná diaľničná spoločnosť zrušila tendre na protisnehové zábrany a bariéry za takmer tri milióny eur
17 | 08 | 2020 I SITA

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zrušila verejné súťaže na prenájom, montáž a demontáž protisnehových zábran za takmer 2 mil. eur a prenosných drevených bariér za 938-tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).


Cieľom oboch zákaziek vyhlásených vlani v októbri na štyri roky bolo zabezpečenie zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Ako NDS informovala vo Vestníku verejného obstarávania, súťaž na protisnehové zábrany zrušila z dôvodu, že v lehote na predkladanie ponúk dostala len jednu ponuku.

Diaľničiari zdôvodnili aj zrušenie súťaže na drevené bariéry. "V súťažných podkladoch zadefinovaný opis predmetu zákazky neodzrkadľuje súčasné a reálne potreby verejného obstarávateľa, v dôsledku čoho je nevyhnutné uskutočniť zmenu a aktualizáciu opisu predmetu zákazky, aktualizovať predpokladanú hodnotu zákazky a vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky nanovo," uviedla NDS.

Bankomaty na Slovensku ohrozujú nové typy útokov
Finančné inštitúcie prevádzkujúce bankomaty od firmy Diebold Nixdorf ohrozujú nové typy útokov. Čítať ďalej
17 | 08 | 2020 | SITA


Diaľničná spoločnosť zároveň plánuje úpravu prevádzky požiarneho vetrania v tuneli Horelica na obchvate Čadce na ceste I/11A. Predpokladaná cena tejto investície na dva roky je 160-tis. eur bez DPH. Vyplýva to z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk. "Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, teda montáž nových technologických zariadení a úprava existujúcich zariadení prevádzkových súborov Napájanie tunela elektrickou energiou a Centrálny riadiaci systém nadväzujúcich na vetranie v tuneli Horelica," priblížila NDS.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 3. septembra, viazané musia byť minimálne do 31. marca 2021, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Uchádzači majú preukázať, že za predchádzajúce tri roky pred vyhlásením verejného obstarávania vykonali montáž nových technologických zariadení a úpravu existujúcich zariadení v tuneloch v celkovom objeme minimálne 40-tis. eur bez DPH.