HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER KAUZY SLOVENSKO

Budaj otvára Pandorinu skrinku vzťahov medzi Bratislavou a Budapešťou

Vodné dielo Gabčíkovo / Wikipédia

Ministerstvo pod vedením Jána Budaja oživuje najväčšiu kauzu minulého stročia v línii Slovensko – Maďarských vzťahov. Rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora však už roky čaká na implementáciu.

Minister Ján Budaj cez TASR oznámil zámer predložiť na prerokovanie vláde koncepciu rokovania s Maďarskom vo veci Gabčíkova a nedostavania Nagymarosu na maďarskej strane. Minister životného prostredia v tejto súvislosti pripomenul, že na základe rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora majú oba štáty nájsť spôsob ukončenia sporu.

Medzinárodný súdny dvor v holandskom Haagu ešte 25. septembra 1997 rozhodol v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskou republikou o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN). Zmluvu o spoločnej výrobe elektrickej energie, prevencii proti záplavám a zlepšení medzinárodnej plavby po Dunaji podpísalo bývalé Československo s Maďarskom v roku 1977.

Maďarsko však v máji až novembri 1989 jednostranne a bez toho, aby to oznámilo, ukončilo práce na stavbe svojej časti, čím donútilo Česko-Slovensko od novembra 1991 realizovať len časť diela pri Bratislave v pozmenenej podobe. Maďarsko jednostranne zrušilo realizáciu projektu a neskôr od zmluvy odstúpilo s odôvodnením, že ide o projekt s vážnym rizikom pre životné prostredie v Maďarsku a pre zásobovanie Budapešti vodou.

Obyvatelia Komárna i okolitých obcí zostali po havárii potrubia bez vody

Medzinárodný súdny dvor Haagu  napokon potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977, nástupníctvo Slovenskej republiky po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a vyhlásil vybudovanie náhradného riešenia (stupňa Čunovo) za oprávnené. Súd tiež rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Osobitne mali nájsť uspokojivé riešenie, pokiaľ sa týka objemu vody vstupujúceho do starého koryta Dunaja a do ramien situovaných na oboch brehoch rieky.

mapka – gov.sk

Naposledy sa však medzištátne rokovanie k tejto téme uskutočnilo už pred desiatimi rokmi. Memorandum obsahuje aj spoločné závery, v ktorých strany spoločne vyjadrili názor, že by bolo predčasné hýbať s kauzou Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. To sa však minister Ján Budaj rozhodol zmeniť.

Jedným z krokov, ktoré treba uskutočniť, má byť podľa ministra starostlivosť o spoločné prírodné hodnoty, ktoré sú na oboch stranách Dunaja. Ján Budaj tiež chce, aby pod ministerstvo životného prostredia prešiel splnomocnenec vlády pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Momentálne úrad spadá pod ministerstvo dopravy.

Reakcia Maďarska na Budajovu iniciatívu v momente uverejnenia textu ešte nebola redakcii Hlavný Denník dostupná.

Rokovanie výboru okolo Vodného diela Gabčíkovo bolo zrušené

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info