Trinástu penziu za dobrý nápad nepovažuje viac ako štvrtina Slovákov
10 | 08 | 2020 I SITA

Zavedenie trinásteho dôchodku aspoň v obmedzenej výške má medzi Slovákmi svojich zástancov, ale aj odporcov.


Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA totiž vyše 40 percent ľudí na Slovensku považuje zavedenie trinástych penzií v obmedzenej výške za dobrý krok vlády, viac ako štvrtina Slovákov ho však za dobrý nápad nepovažuje. Zvyšok má k tomuto opatreniu neutrálny postoj, alebo sa v prieskume respondenti nevedeli vyjadriť. Prieskum spoločnosť Nielsen Admosphere realizovala od 24. júla do 31. júla na vzorke 506 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Uzákonenie trinásteho dôchodku v aspoň obmedzenej výške považuje za veľmi dobré opatrenie pätina Slovákov. Naopak, ako veľmi zlé opatrenie to vníma 17 percent ľudí. Dobrým sociálnym opatrením je zavedenie trinástej penzie pre takmer 24 percent respondentov a zlým pre vyše 9 percent občanov Slovenska. Približne pätina Slovákov trinástu penziu ako jedno zo sociálnych opatrení súčasnej vlády hodnotí neutrálne a každý desiaty opýtaný sa k téme nevedel vyjadriť.

Koronavírus zaútočil už aj v TV JOJ
Už desať ľudí z JOJ-ky je v karanténe. Čítať ďalej
10 | 08 | 2020 | Peter Haluza


Trinásty dôchodok v obmedzenej sume pozitívnejšie vnímajú skôr narodení respondenti. Vo vekovej kategórii 45 až 54 rokov hodnotí toto opatrenie veľmi dobre vyše štvrtina opýtaných a vo veku nad 55 rokov pätina oslovených. Absolútnu podporu má pritom trinásty dôchodok v obmedzenej výške len u 14 percent mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. Aj vo vekových kategóriách od 25 do 34 rokov a od 34 do 44 rokov berie toto opatrenie ako veľmi dobré menej ako 20 percent opýtaných.

Mierne väčšiu podporu má návrh na zavedenie trinásteho dôchodku v obmedzenej výške u menej vzdelaných ľudí. Kým veľmi pozitívne alebo pozitívne hodnotí trinásty dôchodok 43 percent Slovákov so základným vzdelaním alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity a takmer 45 percent opýtaných so stredoškolským vzdelaním s maturitou, pri vysokoškolsky vzdelaných ľuďoch ide o 40-percentnú podporu tomuto opatreniu.

Ešte väčšie rozdiely sú v podpore trinásteho dôchodku z hľadiska veľkosti miesta bydliska. Ako veľmi dobrý alebo dobrý krok trináste dôchodky hodnotí 48 percent respondentov z malých obcí, pri ľuďoch z malých a stredných miest podpora klesá na 41 percent a pri veľkých mestách na 30 percent.