HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Prešovský kraj získal od štátu takmer päť miliónov eur na skvalitnenie stredných škôl

Ilustračné foto - TASR

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začína v týchto dňoch s realizáciou národného projektu zameraného na zlepšenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo župe na tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške takmer päť miliónov eur. Informovala o tom Lea Heilová z Kancelárie predsedu PSK. Očakávaným výsledkom projektu je aj vytvorenie poradného orgánu Odboru školstva PSK.

Priniesť by mal analýzy a metodické usmernenia, ktoré budú mať odporúčací charakter pri inovácii školských vzdelávacích programov aj pre ďalšie školy na území PSK. Župa chce pokračovať v modernizáciách a skvalitniť tak celú sieť škôl a školských zariadení.

„Ak chceme naše školstvo posunúť na európsku úroveň, musíme sa zamerať nielen na zveľaďovanie budov, ale pracovať aj s ich najdôležitejšou zložkou, a tou sú ľudia. Teší ma, že vďaka tomuto projektu zabezpečíme kvalitné vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, a zároveň prepojíme vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce prostredníctvom inovácií a školských vzdelávacích programov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Slovensku chýba zhodnotenie vedeckej infraštruktúry a dlhodobý zámer je využitia

Projekt Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji je jedným z prvých výstupov Iniciatívy Catching up Regions (CURY). Do projektu je zapojených päť stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a to SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok, SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce, SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov.

Za 41 mesiacov sa na týchto školách zrealizujú aktivity zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Tiež sa inovujú školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať na aktuálne potreby regionálneho trhu práce. Hlavným cieľom projektu je prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, a tým aj zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania.

Projektom sa tiež podporí vznik partnerstiev medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi. Zároveň sa skvalitní tvorba stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info