Poslanecký návrh OĽaNO k interrupciám je nesystematický a nevyvážený, tvrdí to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
17 | 07 | 2020 I SITA

 Návrh poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) k interrupciám je nesystematický a nevyvážený. Tvrdí to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) s tým, že okrem iného opomína potrebu vhodného nastavenia opatrení pre deti, ktoré sa už narodili.


Uvádzajú to v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol mediálny tím strediska. Parlament posunul v utorok 14. júla do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá zavádza podporné a sociálne opatrenia v snahe predísť umelému prerušeniu tehotenstva.

SNSĽP opakovane upozorňovalo na politizáciu témy interrupcií, kedy predkladané návrhy zákonov nereflektovali spoločenskú potrebu ani odporúčania odbornej verejnosti. „Tak, ako v minulých prípadoch, stredisko musí konštatovať, že momentálne legislatívne status quo dostatočne chráni aj práva plodu, aj práva ženy. K tomuto názoru sa priklonila prezidentka SR, ako aj verejná ochrankyňa práv a viaceré organizácie tretieho sektora,“ uviedlo stredisko.

Legislatívny návrh, o ktorom aktuálne rozhodujú poslanci, podľa SNSĽP upúšťa od zreteľu na ochranu života a zdravia ženy. Upozorňuje tiež, že v rámci predkladaných zmien je riziko znevýhodňovania najmä v rozdielnej prístupnosti tehotných žien k zdravotnej starostlivosti. Návrh zákona uvádza povinnosť žien získať dva nezávislé lekárske posudky o zdravotných dôvodoch z dvoch odlišných zariadení v prípade, že požiadajú alebo súhlasia s vykonaním umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

Výroba automobilov na Slovensku klesla za prvý polrok podľa odhadov ZAP medziročne o 25 až 30 %
Výroba automobilov na Slovensku klesla za prvý polrok tohto roku v dôsledku koronakrízy medziročne o približne 25 až 30 %. Také sú aktuálne odhady Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR. Čítať ďalej
17 | 07 | 2020 | SITA


Týmto sú podľa strediska v nezvýhodnenej pozícii tie ženy, ktoré nemajú dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti, či už z hľadiska geografického rozloženia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo finančnej náročnosti dochádzania do vzdialených ambulancií. „Navyše sa pre logistickú, finančnú a časovú náročnosť oslabuje istota skupiny žien, že stihnú podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva v rámci prvého trimestra. Konkrétne ide o ženy, ktoré požiadajú alebo súhlasia s výkonom, a v súvislosti s ich tehotenstvom nie je konštatované ohrozenie ich života alebo riziko ťažkého poškodenia plodu,“ uvádza stredisko.

Ďalšie riziká vzniku nerovnosti a znevýhodňovania prináša podľa SNSĽP zavedenie navrhovaného, „eticky sporného” poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 3570,14 eur. Na tento príspevok budú mať nárok tie ženy, ktorým sa narodí dieťa s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením, či dieťa s poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života.

„I keď autorský tím v návrhu zdôvodňuje tento príspevok ako ‚pomoc zo strany štátu na zvýšené výdavky súvisiace s narodením ťažko postihnutého dieťaťa', fakt, že súčasťou tohto zdanlivo komplexného návrhu legislatívnych zmien nie je snaha o zlepšenie systému pomoci matkám a deťom, vyznieva spomínaných 3570,14 eur, žiaľ, len ako politické, navyše pokrytecké gesto,“ uvádza SNSĽP s tým, že nastavenie príspevku navyše môže znevýhodňovať tie ženy, u detí ktorých sa prejaví poškodenie až po narodení alebo neskôr ako po šiestom mesiaci života.

eRecepty ušetrili už vyše 15 mil. eur
eRecepty ušetrili už vyše 15 mil. eur. Ako uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojej webovej stránke, ide o úsporu zo zavedenia eReceptu od 1. januára 2018. Čítať ďalej
17 | 07 | 2020 | SITA


Stredisko pripomína, že počet vykonaných umelých prerušení tehotenstva rapídne klesá. Od roku 1997, kedy ich bolo na Slovensku vykonaných 20 855, klesol ich počet na 5 824 v roku 2019. „Je poľutovaniahodné, že hlasy vedy a faktov sú v parlamente opäť prekričané hlasmi osobných presvedčení jednotlivých poslancov. Návrh zákona opäť nereflektuje reálne potreby žien, nie je založený na spoločenskom dopyte ani na odborných faktoch,“ vyhlásil Tomáš Földes, dočasne poverený výkonný riaditeľ SNSĽP.

Stredisko vyzýva poslancov, aby využili symbolických 96 hodín na vypočutie hlasov odbornej verejnosti z oblasti práva, sociológie a medicíny a až následne, na základe plnej informovanosti, rokovali o osudoch žien, plodov a detí v druhom čítaní.