Návrh ĽSNS o interrupciách je podľa Kotlebu krištáľovo poľský
15 | 07 | 2020 I Peter Haluza, SITA, TASR

Poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) označil v parlamentnej rozprave dva návrhy jeho strany o interrupciách za „krištáľovú poľskú vodu“.


Ďalší poslanec Rastislav Schlosár (ĽSNS) povedal, že vzhľadom na súčasný stav vykonávania interrupcií dnes žijeme „v barbarskej spoločnosti“. Podľa poslanca Juraja Krúpu (OĽaNO) používanie princípu „my a liberáli“ je princípom kolektívnej viny a fašizmu. Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) vyhlásil, že nevidí dôvod ísť v čase krízy cestou radikálneho zákazu a obmedzení.

Poslanec Schlosár v pléne parlamentu povedal, že liberáli obhajujú interrupcie tým, že sa za zabíja zhluk buniek. Podľa neho život vzniká počatím, kým liberáli tvrdia, že od momentu, kedy je mozog vyvinutý, len sa nevedia zhodnúť, v ktorom týždni tehotenstva to je. „Obviňujú nás, že chceme vrátiť Slovensko späť do stredoveku. Ak sú však možnosti páchať genocídu národa, sme už dnes v stredoveku,“ mienil Schlosár.

Od januára sa zavedie 200-eurový tehotenský príspevok pre matky od 4. mesiaca tehotenstva (aktualizácia)
Od začiatku budúceho roka sa zavedie 200-eurový tehotenský príspevok pre matky, na ktorý budú mať nárok od štvrtého mesiaca tehotenstva. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Čítať ďalej
15 | 07 | 2020 | SITA


Podľa poslanca Krúpu sú dva koncepty nazerania na život, náboženský a vedecký. Ako ďalej poslanec uviedol, podľa vedeckého výskumu je dokázané, že nervový systém človeka sa vytvára v dvanástom týždni tehotenstva a preto je úzus, že sa interrupcie vykonávajú do dvanásteho týždňa.

Poslanec Stančík sa vyjadril, že právo rozhodovať o vlastnom tele a sloboda výberu by ženám mala ostať. „Väčšina ľudí si žiadne radikálne obmedzenie nepraje,“ poznamenal poslanec. Vyzval na spoločné riešenia vo forme prevencie, podpory, dostupnej antikoncepcie a kvalitnej sexuálnej výchovy.

Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) predložila dva návrhy o umelom prerušení tehotenstva. Podľa jedného návrhu by sa mala skrátiť lehota na vykonanie interrupcie zo súčasných dvanásť na osem týždňov. Cudzinkám by bolo možné vykonať interrupciu len v prípade, ak bude ohrozený ich život, zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o geneticky chybný vývoj plodu.

Jozef Banáš: Idiotom sa dobre vládne, keď je akumulácia blbosti na vrchole
Rozhovor s Jozefom Banášom prinielsi české Parlamentní listy Čítať ďalej
15 | 07 | 2020 | Imrich Kovačič


Druhý alternatívny návrh ĽSNS predpokladá interrupcie len vtedy, ak je ohrozený život ženy a žena dá súhlas na vykonanie interrupcie. Alebo na podnet ženy, ak je dôvodné podozrenie, že otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad znásilnenia a jej tehotenstvo nepresahuje dvanásť týždňov. V treťom prípade by bola interrupcia možná, ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu, jej tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov a vykonaniu interrupcie nebránia žiadne zdravotné dôvody.
Návrh OĽaNO

Parlament posunul v utorok 14. júla ido druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Návrh zavádza podporné a sociálne opatrenia v snahe predísť umelému prerušeniu tehotenstva.

"Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností, ako zodpovedne nasmerovať svoj život," tvrdia predkladatelia.

Gröhling zverejnil na sociálnej sieti protokol k svojej diplomovej práci
Šéf rezortu školstva konštatuje, že splnil vtedy stanovené podmienky Fakulty práva na Bratislavskej vysokej škole práva. Protokol dokazuje, že Gröhling má zhodu s ostatnými dokumentmi v systéme 31 percent. Čítať ďalej
15 | 07 | 2020 | SITA


Navrhujú predĺžiť lehotu na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie na 96 hodín. Upraviť mienia informovaný súhlas, aby bol obrazom reálneho informovania, a nie nevyhnutnou formalitou či prekážkou. Dôraz by sa mal podľa nich klásť na zodpovednosť lekára pri poučení ženy.

Zakázaná by mala byť reklama v oblasti potratov. Navrhujú tiež upustiť od používania pojmu "umelé prerušenie tehotenstva" a zaviesť pojem "umelé skončenie tehotenstva". "Tehotenstvo nie je prerušené a neexistuje žiadna objektívna možnosť jeho pokračovania," zdôraznili.

V prípade záujmu o vykonanie potratu zo zdravotného dôvodu na strane ženy, pre nezdravý vývoj plodu či jeho geneticky chybný vývoj by mali byť potrebné dva nezávislé lekárske posudky. Aspoň jeden z nich by mal vyhotoviť lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia - pôrodníctvo. Správy by mali byť hradené z verejného zdravotného poistenia.

Rozposielanie dodatkov od SPF na zmenu výšky nájomného je fackou pre farmárov, tvrdí SPPK (aktualizácia)
Priemerné nájomné, ktoré po novom presadzuje Slovenský pozemkový fond, nie je podľa SPPK celkom objektívny ukazovateľ, keďže vôbec nezohľadňuje osobitosti konkrétnej prenajímanej pôdy. Čítať ďalej
15 | 07 | 2020 | SITA


Novelou mienia zlepšiť podporu žien, ak sú vystavené násiliu alebo strate bývania. Napríklad pri potrebe dočasného bývania na utajenie tehotenstva. Zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj matky počas tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.

Suma príspevku pri narodení dieťaťa by sa mohla rozdeliť na dve časti. Štyristo eur by sa mohlo žene vyplatiť už počas tehotenstva, po uplynutí 12 týždňov. Ak to matka nevyužije, celá suma by jej mala byť vyplatená po pôrode. Ak by po prijatí prvej časti príspevku podstúpila potrat, financie by musela vrátiť.

V prípade narodenia dieťaťa s ťažkým poškodením by sa mala druhá časť príspevku zvýšiť o 3170,14 eura. Upustiť by sa mohlo od podmienky, aby sa dieťa dožilo aspoň 28 dní. Zrušiť by sa malo aj pravidlo o znížení príspevku pri treťom a ďalšom dieťati.

UNAS kritizuje Národná diaľničná spoločnosť pre zmluvu na vybudovanie systému sledovania evidenčných čísiel vozidiel do 3,5 t
Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) je znepokojená, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrela zmluvu so zvolenskou spoločnosťou Betamont. Čítať ďalej
15 | 07 | 2020 | SITA


Predkladatelia chcú, aby sa na štatistické účely získavali podrobnejšie údaje v hlásení o spontánnom potrate a umelom ukončení tehotenstva. Ženy by mali uviesť svoj rodinný stav, ale aj formy používania antikoncepcie. V žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva by sa mali uvádzať aj dôvody, ak sú iné ako zdravotné.

Napríklad hmotná núdza, ohrozenie kariéry, potreba pokračovať v štúdiu, nepripravenosť byť matkou, dosiahnutý želaný počet detí, tehotenstvo následkom trestného činu, odporúčanie, nátlak, ale aj strach z reakcie rodičov či partnera a tehotenstvo ako následok náhodnej známosti. Účinnosť navrhujú od 1. novembra 2020.

Nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa, Filip Kuffa a Ján Podmanický svoj návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva stiahli z programu rokovania schôdze.

Novelu zákona upravujúcu penzijný vek žien narodených v rokoch 1957 až 1963 posunuli do 2. čítania
Matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1963, sa pri stanovení ich dôchodkového veku od novembra tohto roka odpočíta pol roka za každé vychované dieťa. Čítať ďalej
15 | 07 | 2020 | SITA