Spornú novelu o zájazdoch treba upraviť a zosúladiť s právom EÚ, vyzýva komora spotrebiteľov
13 | 07 | 2020 I SITA

Slovensko by podľa Slovenskej komory spotrebiteľských organizácií (SKSO) malo upraviť spornú novelu zákona o zájazdoch a zosúladiť ju s právom Európskej únie na ochranu práv spotrebiteľov a cestujúcich.


"Popri tom je bezpochyby potrebné riešiť aj situáciu cestovných kancelárií a cestovných agentúr," uviedol pre agentúru SITA predseda SKSO Roman Jurík. "Vhodné by bolo, ak by sa ustanovenia zákona úplne alebo v podstatnej časti zrušili, aby sa prechodnými opatreniami vyriešili situácie, kedy si cestovné kancelárie a cestovné agentúry uplatnili takzvané poukážky, pre cestujúcich povinné (okrem výnimiek)," podotkol Jurík.

Výhrady k novele pre obmedzenie práv klientov cestovných kancelárií nedávno vzniesla Európska komisia (EK). SKSO zároveň navrhuje riadiť sa odporúčaním EK z 13. mája k vydávaniu poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim namiesto finančnej náhrady za zrušené cestovné a dopravné služby z dôvodu pandémie koronavírusu. "Odporúčanie komisie nie je síce záväzné, no v tomto prípade predstavuje vhodný návod, ako riešiť zložitú situáciu v cestovnom ruchu. Komisia odporúča poukážky ako dobrovoľné pre cestujúcich," pripomenul Jurík.

"V prípade zavedenia dobrovoľných poukážok je komora pripravená, v súlade s odporúčaním Európskej komisie, nabádať spotrebiteľov, aby uprednostnili poukážky pred uplatnením práva na vrátenie ceny zájazdu," ubezpečuje predseda komory.

Ministri schválili posielanie telefónnych čísel navrátilcov hygienikom, podľa Doležala žiadne osobné údaje nedostanú
Zasielanie telefónnych čísiel operátormi Úradu verejného zdravotníctva SR a taktiež sprísnenie pokút za nedodržanie nariadenej izolácie či karantény je bližšie k realite. Čítať ďalej
13 | 07 | 2020 | SITA


Európska komisia vyzvala Slovensko a ďalších deväť členských štátov Európskej únie (EÚ) dodržiavať jej právo na ochranu práv spotrebiteľov a cestujúcich. Tieto štáty umožňujú pri zrušení cesty či zájazdu namiesto vrátenia peňazí vydávať poukazy alebo odložiť vrátenie peňazí na oveľa dlhší čas ako štrnásť dní, čo vyplýva z európskej smernice o balíkoch cestovných služieb.

Podľa predpisov EÚ majú cestujúci právo vybrať si medzi vrátením peňazí a inou formou refundácie, napríklad poukazom. Krajiny majú dva mesiace na odpoveď komisii a prijatie opatrení na riešenie nedostatkov, inak im komisia môže zaslať odôvodnené stanoviská.

Riaditeľ Spotrebiteľského centra Miroslav Antoňak zareagoval, že nič iné ako začatie konania sa ani nedalo očakávať. "Vláda s ministerstvom hospodárstva budú hľadať argumenty na obhajobu prijatia novely zákona o zájazdoch. Skúsenosť nám však ukazuje, že schválená novela nepomohla ani cestovným kanceláriám a už vôbec nie cestujúcim," upozornil Antoňak.

Klus si vie skôr predstaviť nosenie rúšok na verejnosti ako e-karanténu
Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus si vie skôr predstaviť, že v rámci sprísnenia protiepidemiologických opatrení sa budú musieť na verejnosti nosiť ochranné rúška, než by sa mala zaviesť e-karanténa. Čítať ďalej
13 | 07 | 2020 | TASR


Tvrdí, že takýto neprimeraný zásah do práv spotrebiteľov nebol potrebný. "Pre bezprecedentný zásah do základných princípov ochrany práv spotrebiteľov - cestujúcich je nevyhnutné, aby bol aktuálne účinný zákon o zájazdoch novelizovaný," uviedol Antoňak s tým, že spotrebiteľ by mal mať právo sám sa rozhodnúť či prijme poukážku, alebo bude požadovať okamžité vyplatenie peňazí. "List EK adresovaný SR sme očakávali. Ide o štandardný postup komisie, ak dospeje k podozreniu, že členský štát porušuje právo EÚ," uviedol Jurík. Dá sa podľa neho očakávať, že komisia sa neuspokojí s vysvetlením o pandémii koronavírusu.

"V prípade, že SR nezvráti už platný a účinný zákon (lex korona pre cestovné kancelárie a agentúry), očakávame podanie odôvodneného stanoviska a v prípade, že mu SR nevyhovie, žalobu na Súdny dvor Európskej únie," dodal Jurík. Vzhľadom na zjavné porušenie práva EÚ je podľa neho možné očakávať, že žalobe by európsky súdny dvor vyhovel.

Národná rada SR prijala vládnu novelu zákona o zájazdoch 20. mája so zámerom zmierniť vplyv koronakrízy na cestovné kancelárie. Tie môžu navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo náhradný zájazd, ak cestujúci neprijme prvú možnosť. Náhradný zájazd môžu odmietnuť do 14 dní od doručenia oznámenia cestovnej kancelárie len niektoré skupiny cestujúcich, ktorí uzavreli zmluvu o zájazde.

Šeliga chce, aby súdna rada preverila rozhodnutie Trubana pri Norbertovi B.
Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva podnet predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi v súvislosti s rozhodnutím sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici Michala Trubana o nevzatí do väzby Norberta B.... Čítať ďalej
13 | 07 | 2020 | TASR