Zdravotnícke vybavenie za milión eur má slúžiť policajtom a hasičom na boj s koronavírusom
11 | 07 | 2020 I SITA

Komplexná centrálna záchranná služba by ministerstvu vnútra mala dodať zdravotnícky a farmaceutický materiál a ochranné pracovné prostriedky v celkovej hodnote jedného milióna eur.


Vyplýva to z rámcovej dohody zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Tá bola uzavretá ešte 16. marca, pričom účinnosť nadobudla koncom júna.

„Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na predmet zákazky 'dodanie zdravotníckeho, farmaceutického materiálu a ochranných pracovných prostriedkov' z dôvodu mimoriadnej udalosti na boj proti šíreniu koronavírusu COVID-19 za účelom zabezpečenia primárnej ochrany príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a všetkých ostatných zamestnancov Ministerstva vnútra SR," uvádza sa v dokumente s tým, že zmluva by mala platiť do septembra tohto roku.

Šuliga sa nechal zapredať, tvrdí o „kumpánovi“ z videa Kiska
Andrej Kiska píše knihu a spomína na bývalých kamarátov. Čítať ďalej
11 | 07 | 2020 | Peter Haluza


„Odberateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo materiálu, ani vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky. Celkové zakúpené množstvo materiálu bude závisieť výlučne od potrieb odberateľa," konštatuje sa v dokumente.

Medzi aktivity Komplexnej centrálnej záchrannej služby patrí podľa jej webovej stránky napríklad pátranie po nezvestných, stratených a utopených osobách, odstraňovanie následkov chemických a ropných havárií, pomoc pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a katastrof, povodní a záplav, veterných smrští, vodná záchranná a technická pomoc. Občianske združenie funguje od roku 2001.