fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Správa Patakyovej neposkytuje komplexný obraz o cudzineckej polícii

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. FOTO TASR - Martin Baumann

Správa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej o fungovaní cudzineckej polície sa zamerala len na vybrané aspekty vybavovacieho procesu, pričom neposkytla komplexný obraz o činnosti cudzineckej polície. Úrad hraničnej a cudzineckej polície (UHCP) Prezídia Policajného zboru (PPZ) to uviedol v reakcii k zisteniam Patakyovej. TASR ju poskytla hovorkyňa PPZ Denisa Bárdyová.

Pri požiadavke vybavovať cudzincov v anglickom jazyku, prípadne v inom jazyku, ktorému cudzinec rozumie, správa Patakyovej podľa cudzineckej polície odignorovala zákon o štátnom jazyku. „Zastávame názor, že je predovšetkým v záujme cudzincov, najmä tzv. ekonomických, (…), aby ovládali slovenský jazyk aspoň na komunikačnej úrovni,“ poznamenali.

Hovoria, že v opačnom prípade je prirodzené, ak potrebujú služby tlmočníka alebo sprievod. Polícia zároveň deklaruje, že pri prijímaní nových príslušníkov prihliada aj na komunikačné schopnosti uchádzačov.

Neformálne poradovníky, ktoré kritizuje ombudsmanka, podľa polície nikdy neboli akceptované v praxi. Informujú o tom aj oznamy na oddeleniach cudzineckej polície, dostupné aj v anglickej verzii. „Vzniku neformálnych poradovníkov napomáhajú sami cudzinci, keď bez kritického uvažovania dobrovoľne a slobodne sa podriadia konaniu tzv. samozvanej osoby/cudzinca, ktorý svojvoľne vytvára a vedie poradovník čakajúcich cudzincov,“ skonštatovali. Polícia tiež podotkla, že funkčnosť objednávacieho systému zabezpečuje ministerstvo vnútra.

Koalícia za dva týždne nijako nepomohla ľuďom, priznal Matovič

Polícia poukazuje tiež na svoju snahu zlepšiť prístupnosť k informáciám. Upozorňujú na štyri informačné linky, poskytovanie písomných odpovedí a informačné materiály. Realizácia opatrenia, ktorým sa majú zabezpečiť na úradných tabuliach a vstupoch na oddeleniach cudzineckej polície (OCP) PZ informácie v rovnakom rozsahu v slovenskom jazyku a aj v cudzích jazykoch, nie je podľa nich možná pre malé priestory niektorých oddelení.

Od sprístupňovania informácií aj v cudzích jazykoch tam, kde to možné bolo, ju odradili negatívne skúsenosti so správaním cudzincov. Informujú preto na webovej stránke ministerstva. Spolupracujú tiež s externými organizáciami.

UHCP odmieta, že by zmenou miestnej príslušnosti dochádzalo k porušovaniu práv. „Podľa interného predpisu policajt bezodkladne zašle štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo splnomocnenému zástupcovi písomne oznámenie o zmene príslušnosti na konanie s uvedením adresy určeného OCP PZ, žiaľ, v praxi sa stáva, že splnomocnený zástupca túto informáciu už neoznámi žiadateľovi,“ uviedli.

Minister Korčok nevylučuje diplomatické kroky voči Rusku

V súvislosti s kritikou materiálneho a personálneho zabezpečenia upozorňuje polícia, že ide o dlhodobý, zložitý a časovo náročný proces vyžadujúci si komplexné riešenie. Závisí tiež od ekonomických možností rezortu. Ak majú klienti pocit z obmedzovania svojich práv, môžu svoj problém riešiť priamo na pracovisku s vedúcim zmeny, prípradne so služobným funkcionárom. Podnet možno podať aj písomne, priblížila polícia.

PPZ pozitívne vníma, že samotný prieskum postupu OCP PZ pri vybavovaní cudzincov nepreukázal diskriminačné postupy policajtov, rovnako neboli zistené porušenia základného práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti ani porušenia práva na ochranu pred ponižujúcim zaobchádzaním zo strany orgánu štátu.

Michaela Pavelková z Úradu verejnej ochrankyne práv zároveň v stredu informovala médiá, že ombudsmanka dostala začiatkom týždňa odpoveď. UHCP podľa nej však v odpovedi nereflektuje na navrhované opatrenia. V komunikácii majú pokračovať. Otvorenosť priamej komunikácii deklaroval úrad aj v samotnej odpovedi.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info