Najvyšší správny súd by mal byť plne funkčný od leta budúceho roka, tvrdí Kolíková
24 | 06 | 2020 I SITA

Najvyšší správny súd by chcela mať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) plne funkčný do leta budúceho roka.


V tejto súvislosti sa na ministerstve spravodlivosti plánujú venovať aj tomu, ako by malo byť nastavené celé rozhodovanie o disciplinárnych konaniach. Uviedla to ministerka vo svojom profile na sociálnej sieti na margo výzvy Slovenskej komory advokátov (SAK) na zmenu zákona, ktorá by komore umožnila informovať o vedených disciplinárnych konaniach.

Ministerka sa v tejto veci so zástupcami komory stretla v utorok 23. júna. Kolíkovú informovali, že možnosti SAK informovať o prebiehajúcich disciplinárnych konaniach sú obmedzené a že k tomu navrhujú novú právnu úpravu. „Z mojej strany som komoru informovala, že čo sa týka otvorenosti disciplinárnych konaní, vnímam ich aj v nadväznosti na rozhodovanie o etických otázkach a považujem za dôležité, aby celé rozhodovanie bolo v takej miere transparentné, aby bolo predvídateľné, či už pre samotných účastníkov tých konaní, ale aj pre širšiu a odbornú verejnosť, vrátane študentov práva,“ uviedla ministerka.

Dodala, že pokiaľ ide o vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti aj voči advokátom, ministerstvo ráta so zriadením najvyššieho správneho súdu. „Boli by sme radi, aby bol plne funkčný od leta budúceho roka a v tejto nadväznosti sa chceme venovať aj tomu, ako by malo byť nastavené celé rozhodovanie o disciplinárnych previneniach, ako o ňom informovať, ako umožniť verejnosti, aby o ňom bola priebežne informovaná,“ doplnila. Rovnako sa plánujú pozrieť na postavenie ministerstva spravodlivosti a ministerky spravodlivosti k vyvodzovaniu zodpovednosti voči advokátom.

Kiska je už zase zázračne zdravý
Celá koalícia sa rúca. A na záchranu „novej“ demokracie teraz prichádza on - Andrej Kiska. Čítať ďalej
23 | 06 | 2020 | Aneta Leitmanová


Otázka transparentného informovania o priebehu disciplinárnych konaní vedených voči advokátom sa otvorila po medializácii prípadov, kedy mali niektorí advokáti zneužívať svoje postavenie v súvislosti so zastupovaním a komunikáciou s obžalovaným Marianom K. Ministerstvo dalo podnet komore, v ktorom ju dožiadalo o informácie k týmto advokátom, a dopytovalo sa bližšie ku konaniam voči nim aj s ohľadom na potenciálne návrhové oprávnenie k pozastaveniu výkonu funkcie advokáta.

Komora tvrdí, že súčasná legislatíva jej neumožňuje transparentné informovanie o disciplinárnych konaniach v takom rozsahu, aby nedošlo k ohrozeniu advokátskeho tajomstva a dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom. Apeluje preto na zmenu zákona. Navrhuje tiež, aby sa na disciplinárne konania už podporne nepoužíval Trestný poriadok, ale Správny poriadok. Používanie Správneho poriadku podľa SAK umožňuje jednoduchšie vedenie procesu a tiež jednoduchšie dokazovanie počas jeho trvania.