fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Kabinet schválil nariadenie k postupnému uvoľňovaniu opatrení prijatých v sociálnych službách

Ilustračné foto. Zdroj: TASR

Vláda v stredu prijala nariadenie, ktorým sa postupne uvoľňujú opatrenia pre prevádzku zariadení sociálnych služieb nariadené v súvislosti s ochorením COVID-19. Nariadenie reaguje na aktuálny priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s týmto ochorením.

Vykonávacím predpisom k zákonu o sociálnych službách sa vytvárajú podmienky na zabezpečenie osobného kontaktu s osobou, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí. Ide o reakciu na povolenie návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, a to za splnenia vymedzených hygienicko-epidemiologických podmienok.

Nariadením sa tiež obnovuje povinnosť obce a vyššieho územného celku poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou všetkým žiadateľom, nie iba osobám, u ktorých bola naplnená podmienka potreby bezodkladného umiestnenia v zariadení. Upúšťa sa od povinnosti bezprostredne pred začatím poskytovania tejto sociálnej služby absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom.

„Ide o zabezpečenie možnosti začatia poskytovania pobytovej sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou všetkým fyzickým osobám, ktoré sú na sociálnu službu v konkrétnom druhu zariadenia odkázané,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Matovič vo štvrtok odcestuje na stretnutie premiérov krajín V4

Schválené nariadenie však v čase mimoriadnej situácie dáva poskytovateľovi sociálnej služby právo uplatniť osobitné podmienky na možnosť začatia poskytovania pobytovej formy sociálnej služby, ktoré by mali zabezpečovať ochranu doterajších prijímateľov sociálnej služby v pobytovom zariadení pred možným zanesením ochorenia COVID-19.

Povinnosť poskytovať týždennú pobytovú formu sociálnej služby v zariadení v čase mimoriadnej situácie aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja sa nahrádza možnosťou poskytovania týždennej pobytovej formy sociálnej služby v zariadení aj počas týchto dní pracovného pokoja.

Kabinet schválil aj návrh na zabezpečenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dostal za úlohu koordinovať v spolupráci s vyššími územnými celkami (VÚC) distribúciu osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb. Predsedovia VÚC majú zabezpečiť distribúciu osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb v územnej pôsobnosti VÚC.

Možnosť vybrať si zdravotnú poisťovňu chce mať 83 % Slovákov

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info