fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Parlament schválil čiastočné uvoľnenie zákazu predaja osobných ochranných prostriedkov

Ilustračné foto: TASR/AP

Zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov sa čiastočne uvoľní, dôvodom je ich lepšia dostupnosť. Vyplýva to zo zákona o novelizácii zákonov k mimoriadnym opatreniam súvisiacim so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorý v utorok schválil parlament.

S filtračnými tvárovými polmaskami FFP2 bez vydychovacieho ventilu sa tak už bude môcť obchodovať. „Táto úprava má tiež za cieľ predísť hospodárskym škodám podnikateľov, ktorí disponujú veľkými množstvami týchto ochranných prostriedkov bez možnosti ich predaja,“ uvádza v materiáli rezort zdravotníctva. Za schválenie zákona hlasovalo 97 poslancov, jeden zákonodarca bol proti a 34 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Ako minulý týždeň v piatok v pléne uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, úprava má tiež pomôcť pacientom, ktorým by od 1. júla neúnosne stúpli doplatky za niektoré lieky. Mohlo by podľa neho ísť aj o doplatky v sume viac ako 50 eur. „Počas pandemickej situácie nebolo možné týchto pacientov prestavovať na lacnejšiu liečbu,“ uviedol.

Dodal, že vzhľadom na to, že špecialisti do veľkej miery odkladali rôzne vyšetrenia, je dôležité priorizovať pacientov. Je podľa neho dôležité posunúť toto ustanovenie až do obdobia troch mesiacov po skončení pandemickej situácie.

Účastníkom sobotných protestov hrozí postih, Matovič urobil chybu

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa rieši ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Ak od 21. mája tohto roka do nadobudnutia účinnosti schváleného zákona zdravotnícky pracovník zaradený do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy získal teoretické vedomosti a praktické zručnosti, vzdelávacia ustanovizeň ich môže považovať za ďalšie vzdelávanie.

Stať sa tak môže vtedy, ak vzdelávacia ustanovizeň posúdila, že zodpovedali svojím obsahom príslušnému akreditovanému špecializačnému študijnému programu alebo príslušnému akreditovanému certifikačnému študijnému programu. Vzhľadom na výrazné zlepšenie epidemickej situácie na Slovensku sa má od dátumu účinnosti tohto zákona zrušiť dočasné neuskutočňovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Zmeniť sa má aj úprava v súvislosti s prevzatím centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve na Slovensku zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré sa má uskutočniť k 31. augustu 2020.

Polícia objavila na hraniciach so Srbskom tunel využívaný migrantmi

„Z dôvodu, že finančné prostriedky z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2020 určené na tvorbu informačného systému, ktorého správcom bude MZ SR, bolo potrebné alokovať na riešenie dopadov pandémie ochorenia Covid-19, uvedený termín nie je možné dodržať,“ konštatuje v schválenom pozmeňujúcim návrhu. Termín prevzatia registra od Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ministerstvom zdravotníctva sa preto posunie na 31. august 2021.

Schváleným zákonom sa tiež spresňujú ustanovenia súvisiace s epidemiologickými ambulanciami, ktoré boli zriaďované pre pacientov s ochorením Covid-19. Upravujú sa taktiež podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený tak, aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotného poistenia. Zrušiť sa má aj dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Nárok rodičov na OČR pri neposlaní detí do škôlky a školy sa zachová aj v júni

Parlament schválil aj novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Účelom novely je prijatie úprav vzhľadom na posunutie uplatniteľnosti nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach. Dôvodmi tohto posunutia sú výskyt ochorenia Covid-19 a súvisiaca kríza v oblasti verejného zdravia či epidemiologický vývoj ochorenia.

Pri posunutí boli zohľadnené aj dodatočné zdroje, ktoré členské štáty Európskej únie, zdravotnícke zariadenia, hospodárske subjekty a iné relevantné strany potrebujú, aby zabezpečili hladké fungovanie vnútorného trhu, vysokú úroveň ochrany verejného zdravia a bezpečnosti pacientov, zaručili právnu istotu a zabránili prípadnému narušeniu trhu.

AKTUÁLNE: Nosenie rúšok vonku už nebude povinné (aktualizácia)

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info