HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Vláda zakázala vývoz životne dôležitých tovarov a vyhlásila hospodársku mobilizáciu

Zľava :minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak, minister financií SR Eduard Heger a minister hospodárstva SR SR Richard Sulík po 9. rokovaní vlády SR v Bratislave 9. apríla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Kabinet schválil niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie.

Vláda vo štvrtok schválila s pripomienkami niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie na riešenie krízovej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19. Týmito opatreniami sa podľa dôvodovej správy zabezpečí obmedzenie niektorých práv a činností pre fyzické osoby, podnikateľov a iné právnické osoby, ktoré nie sú subjektami hospodárskej mobilizácie, ako aj samotných subjektov hospodárskej mobilizácie.

„Dopredu nie je možné definovať výšku nákladov na rozpočet verejnej správy pred samotnou realizáciou nariadených opatrení hospodárskej mobilizácie. Tieto sa budú riešiť až následne po ich realizácii v súlade s ustanoveniami nariadenia,“ uvádza sa v materiáli.

Kabinet okrem iného zakázal vývoz životne dôležitých tovarov, ako sú osobné ochranné prostriedky, antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky a zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Súčasne stanovil, že v rámci tohto zákazu môže vláda udeliť výnimku.

V niektorých častiach Slovenska je vyššie riziko vzniku komplikovaných priebehov koronavírusu

Zároveň nariadil ministerstvám a okresným úradom, aby vybrali zariadenia, ktoré budú vhodné pre umiestnenie repatriovaných fyzických osôb alebo nakazených fyzických osôb do karantény. V prípade, že ide o karanténne oblasti v rómskych osadách, prípadne o iné určené oblasti, tak v nich príslušné ministerstvo zabezpečí ich zásobovanie pitnou vodou alebo potravinami, ako aj ich dezinfekciu a stráženie.

Ministerstvá zdravotníctva, vnútra a obrany majú uskutočniť reprofilizáciu lôžkového fondu a vykonanie hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Taktiež určia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie písomným príkazom, ak sa tak ešte nestalo.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu s vyššími územnými celkami zabezpečia osobnú autobusovú ako aj nákladnú dopravu v rámci určených karanténnych zariadení alebo karanténnych oblastí a aj nákladnú dopravu pohotovostných zásob a mestskú, prímestskú a diaľkovú osobnú autobusovú dopravu v rámci zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia.

Rast cien ryže a pšenice môže ohroziť globálnu potravinovú bezpečnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s vyššími územnými celkami a obcami sa zamerajú na opatrenie pre poistencov a príjemcov dávok. Určia aj poskytovateľov sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie písomným príkazom, ak tak ešte nebolo urobené.

Sociálna poisťovňa a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytujú do jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie údaje zo svojich registrov na účel vydávania príkazov na pracovnú povinnosť okresnými úradmi.

Správa štátnych hmotných rezerv SR zabezpečí na základe požiadaviek uvoľnenie hmotných rezerv, použitie pohotovostných zásob na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva, ako je minerálna voda, stany, spacie vaky, hygienické potreby a iné a použitie mobilizačných rezerv na riešenie krízovej situácie v rámci vyhláseného núdzového stavu.

Sociálna poisťovňa odpúšťa pri splátkovom kalendári dlžníkom úroky

Zavádza sa aj pracovná povinnosť. Okresný úrad bude mať právomoc vydávať príkaz na pracovnú povinnosť fyzickej osobe podľa potrieb určených subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorí vykonávajú nariadené opatrenie hospodárskej mobilizácie. “

Vláda nariaďuje na celom území SR vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia, určených subjektov hospodárskej mobilizácie a pre potreby doplnenia vecných prostriedkov a poskytnutia ubytovania ozbrojeným silám a záchranným zložkám integrovaného záchranného systému, ktoré budú zasahovať v ohrozenom území na účel zmiernenia následkov krízovej situácie alebo na zabezpečenie karantény chorých fyzických osôb,“ píše sa ďalej v nariadení.

Vláda vo štvrtok schválila s pripomienkami aj systém použitia pohotovostných zásob v čase vyhláseného núdzového stavu. V rámci mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 upravila postup pri tvorbe, hospodárení a použití pohotovostných zásob.

Správa štátnych hmotných rezerv SR po novom zabezpečí obstaranie potrebných komodít pohotovostných zásob podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia a podľa naskladnených zásob. O ich prerozdelení bude rozhodovať Správa rezerv podľa odporúčania permanentného krízového štábu. Výdavky na tvorbu pohotovostných zásob budú hradené zvyšovaním rozpočtu Správy rezerv prostredníctvom rozpočtových opatrení.

Ako Európa neprešla testom z koronavírusu

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info