fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
PORADŇA SLOVENSKO

Staráte sa o chorého člena rodiny? Od štátu máte nárok na takmer 600 eur

Ilustračný obrázok / Shutterstock

Nejedna životná situácia môže zrazu spôsobiť, že niekto z vašich blízkych zostane odkázaný na 24-hodinovú opateru. Dĺžka liečby ťažkého zdravotného postihnutia býva rôzna, uvádza portál sme.sk.

„Niektorí pacienti sa po niekoľkotýždňovej práceneschopnosti vrátia späť do práce a riadneho života. Veľká časť pacientov musí absolvovať dlhú liečbu a, žiaľ, sú aj takí, ktorí zostanú v dlhodobej invalidite, pripútaní na lôžko a odkázaní na pomoc svojich blízkych alebo na sociálnu starostlivosť,“ hovorí predseda pacientskej organizácie Sekunda pre život Richard Fides. Pokiaľ máte v domácnosti chorého, významnou pomocou môžu byť sociálne dávky a príspevky od štátu. Na čo všetko máte nárok?

Príspevok na ošetrovanie

Základným príspevkom štátu v takom prípade je príspevok na ošetrovanie, ktorý kompenzuje výpadok príjmu opatrovníka. Poskytuje sa v prípade opatrovania človeka s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) od 6 rokov. „Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak si vyžaduje pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach ako stravovanie, pitný režim, vyprázdňovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy a ďalších úkonoch. Rozsah tejto pomoci musí byť aspoň osem hodín denne,“ uviedla Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hlavný lekár štátnej nemocnice v Moskve tvrdí, že pandémia Covid-19 bude trvať ešte 6 mesiacov

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, je základná výška peňažného príspevku 430,35 eur mesačne pri opatrovaní jednej osoby a 572,36 eur pri opatrovaní dvoch a viacerých. Hrehová uvádza, že žiadosť o príspevok sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ďalšou možnosťou je elektronické podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Zákon však umožňuje popri opatrovaní vykonávať zamestnanie len v prípade, ak mesačný príjem zo zamestnania nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima, teda sumu 420,40 eur. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania. „Pri skúmaní podmienky, či vykonávanie zamestnania nie je v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania, sa každý prípad posudzuje individuálne,“ dodáva Hrehová.

Ďalšie príspevky

Okrem toho vám od štátu patria ďalšie príspevky, napr. na prepravu. „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na kúpu motorového vozidla, prípadne na úpravu, pohonné hmoty alebo príspevok na prepravu,“ hovorí Fides. Príspevok na prepravu sa poskytuje osobe s ŤZP, ktorá nie je vlastníkom ani držiteľom vozidla. Mesačne je to však najviac 51,02 percenta sumy životného minima, čo predstavuje 107,25 eur. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 eur, v prípade verzie s automatickou prevodovkou do výšky 8 298,48 eur.

V prípade, že je nutná aj úprava domácnosti, treba sa obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska a žiadať o príspevok na prestavbu. V období siedmich rokov však nesmie presiahnuť sumu 6 638,79 eur a môže byť čerpaný po častiach, ako sa úpravy realizujú.

Existuje aj príspevok na hygienu. Jeho výška je mesačne 9,28 percenta sumy životného minima, čo je 19,51 eur.

Pitvy z Talianska ukázali problém s imunitou. Máme čas sa brániť bez očkovania

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info