Teroristi vydávajúci sa za migrantov smerujú do Európy
19 | 03 | 2020 I Jaroslav Fabok

Ukazuje sa, že Maďarsko, Poľsko a Česká republika mohli mať pravdu keď dlhodobo poukazovali na bezpečnostné riziká spojené s prijímaním migrantov.


Zo správy Todda Bensmana, amerického analytika z centra pre imigračné štúdie, vyplýva, že značné množstvo teroristov sa pripája k vlnám migrantom smerujúcich do Európy. Ich cieľom je pritom organizovať teroristické skupiny so zámerom podporovať teroristické útoky v cieľových krajinách.


O aktuálnej situácii v súvislosti s prílivom teroristov do Európy informuje nezisková organizácia Gatestone Institute, ktorá sa venuje medzinárodnej politike. Podľa nej môže Bensmanova správa nepriamo potvrdzovať, že krajiny strednej Európy mali pri odmietnutí prijímať akýchkoľvek migrantov pravdu.


Správa z Bensmanovho pera, ktorý pôsobí ako spolupracovník inštitútu, popisuje v akom rozsahu teroristi vydávajúci sa za migrantov prenikli do EÚ s cieľom vykonávať tam teroristické útoky. Napriek tomu, že bola spracovaná pre americkú verejnosť, môže byť nesmierne dôležitá aj pre Európu.


Koronavírusu sa boja už aj teroristi. ISIS svojim bojovníkom odporúča, aby sa vyhli Európe
Teroristická skupina Islamský štát (ISIS) dlhodobo pokračovala vo výzvach, aby jej prívrženci útočili na európske mestá. Situácia sa však po vypuknutí pandémie vírusu COVID-19 začala radikálne meniť. Čítať ďalej
16 | 03 | 2020 | Jaroslav Fabok

Platí to najmä v období, kedy Nemecko varovalo pred možným zopakovaním sa migračnej krízy podobnej tej z roku 2015.


To, že niektorí teroristickí agenti ISIS sa tiež nachádzali v prívaloch migrantov, sa dostalo do povedomia až potom, čo niektorí z nich spáchali útoky v Paríži v novembri 2015 a následne v Bruseli v marci 2016,“ píše Bensman.


Americký analytik v tomto kontexte upozorňuje, že Európske inštitúcie nezdokumentovali a neanalyzovali dôsledky toho, ako sa migrácia a terorizmus v Európe dokázali prepojiť.


V Bensmanovej správe sa ďalej uvádza, že „väčšina teroristov z radov migrantov, ktorí boli zapojení do zmarených alebo uskutočnených útokov, bola zámerne začlenená do prílivu migrantov niektorou z organizovaných teroristických skupín s cieľom vykonávať alebo podporovať útoky v cieľových krajinách.


Títo bývalí bojovníci do Európy neustále prichádzajú so žiadosťou o azyl. Európske orgány pritom nie sú schopné tieto problémy riešiť.


Radikalizovanie vojsk? 19 ročný vojak nováčik sa po výhražnom telefonáte ISIS stal podozrivým z útoku nožom na francúzskej policajnej stanici
19-ročný opravár bol označený za podozrivého pri útoku na policajnú stanicu vo Francúzsku, ku ktorému došlo po tom, čo polícia dostala hrozbu masakeru v mene islamského štátu. Píše RT. Čítať ďalej
04 | 02 | 2020 | Dominik Simon