HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Samosprávy prijímajú opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

TASR

V súvislosti so šírením koronavírusu prijímajú viaceré samosprávy množstvo preventívnych opatrení.

Ako agentúru SITA informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, na základe žiadosti Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 prijalo opatrenia aj mesto Prešov, ktoré obmedzilo organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti.

Zakázané sú návštevy vo všetkých nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch a väzniciach. Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová vyzvala školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tiež zariadenia pre seniorov na zavedenie preventívnych odporúčaní.

Patrí medzi nich zákaz návštev v zariadeniach pre seniorov do 31. marca, dočasné zrušenie školských exkurzií a výletov a obmedzenie hromadných podujatí. Zároveň je odporúčaná 2-týždňová karanténa v domácom prostredí u detí materských škôl a žiakov základných škôl, ako aj u zamestnancov, ktorí sa vrátili z prázdninového pobytu v zahraničí. Platí tiež zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov v školách a školských zariadeniach a v zariadeniach pre seniorov. Výučba na prešovských školách sa ale zatiaľ neruší.

Jediný kľúč na zvládnutie koronavírusu je správať sa zodpovedne, apeluje premiér

Mesto Stropkov sa rozhodlo zrušiť slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností a kolektívov plánované na nedeľu 15. marca. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, zastupiteľstvo sa bude konať v náhradnom termíne.

Až do odvolania bude mimo prevádzky kino a zatvorená bude aj krytá plaváreň. Mesto zároveň nariadilo riaditeľom základných a materských škôl preveriť stav chorobnosti v školách a tiež preveriť, či sú v školách deti, ktoré počas jarných prázdnin navštívili rizikové oblasti.

„V prípade vyššieho počtu žiakov, ktorí navštívili rizikové oblasti by škola mala odporučiť rodičom detí, aby deti zostali v dobrovoľnej karanténe. V prípade zvýšeného počtu chorobnosti na školách, mesto odporúča riaditeľom škôl, aby vyhlásili riaditeľské voľno,“ dodal Novák. Mesto taktiež odporúča riaditeľom škôl, aby zvážili na určitú dobu pozastaviť vydávanie obedov pre externých stravníkov.

Na Slovensku máme stále päť potvrdených prípadov, nové nepribudli

Mesto Humenné od pondelka s okamžitou platnosťou zatvorilo všetky denné centrá na území mesta, taktiež sa rušia všetky akcie s vyššou koncentráciou ľudí, ktorých organizátorom je mesto. Ako agentúru SITA informovala Veronika Lattová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, tieto opatrenia samospráva odporúča vykonať aj pre ďalšie subjekty na území mesta.

„Čo sa týka humenských materských škôl, je potrebné vykonávať dôslednejšie ranný filter detí a nezaraďovať choré deti do kolektívu. V tomto prípade taktiež apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom,“ uviedla Lattová.

Oddnes ruší všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia vo svojej pôsobnosti aj mesto Vranov n/Topľou. Obmedzenie platí do 20. marca. „Riaditeľom základných škôl, materských škôl, CVČ a ZUŠ odporúča mesto aspoň raz týždenne preveriť stav chorobnosti,“ dodala hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková. Až do odvolania zrušilo plánované spoločenské, športové a kultúrne podujatia aj mesto Hanušovce n/Topľou.

Polícia obvinila Rumuna, ktorý bitkou nútil ženu žobrať

Primátor Nitry Marek Hattas po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre nariadil zrušiť všetky podujatia, ktoré malo v pláne organizovať mesto Nitra alebo ním zriadené organizácie.

Oddnes nariadil pozastaviť prevádzku plavárne, uzatvoriť všetky kultúrne domy a centrá pre verejné podujatia a viaceré ďalšie obmedzenia. Ide o preventívne kroky v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku.

Okrem viacerých nariadení Hattas odporúča obmedziť návštevy v Domovoch opatrovateľských služieb a zrušiť všetky hromadné akcie materských a základných škôl. Ide o nariadenia a odporúčania, ktoré nadväzujú na preventívne opatrenia prijaté ešte minulý týždeň.

Ďalší prípad nákazy koronavírusom je v Košiciach

Krízový štáb mesta Ružomberok v súvislosti so šírením koronavírusu na svojom mimoriadnom rokovaním prijal viacero preventívnych opatrení. S okamžitou účinnosťou bola napríklad ukončená prevádzka mestskej plavárne. Agentúru SITA o tom informoval hovorca mesta Viktor Mydlo. Radnica zakázala organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných na území mesta vrátane premietania filmov, koncertov a besied.

„Zakazuje sa tiež účasť publika na športových zápasoch MBK Ružomberok a MFK Ružomberok a tiež organizácia školských podujatí vrátane výletov, táborov a exkurzií,“ sprostredkoval rozhodnutie krízového štábu Mydlo.

Zakázaná je tiež účasť verejnosti na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Ružomberská radnica podľa Mydla požiada dopravnú spoločnosť ARRIVA o hĺbkovú dezinfekciu vozidiel mestskej autobusovej dopravy. Vydaný je tiež príkaz pre zamestnancov klientskeho centra mestského úradu nosiť pri svojej práci ochranné rúšky.

Útočníci chcú vďaka koronavírusu získať cez internet peniaze, tvrdí Eset

V rámci prevencie proti koronavírusu v Pezinku zatvárajú školy a rušia kultúrne podujatia. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID19) zasadal dnes krízový štáb mesta Pezinok,“ informuje mesto.

S platnosťou od 10. do 17. marca sa uzatvárajú všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok. V meste sa s okamžitou platnosťou až do odvolania rušia všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované mestom a všetky aktivity a podujatia v materských a základných školách.

„Pre klientov, návštevníkov a žiakov sa uzatvárajú – Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Pezinské kultúrne centrum (Dom kultúry), Mestské múzeum v Pezinku, mestská plaváreň, denné centrá a športoviská v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok,“ uvádza mesto.

Všetky oddelenia na Mestskom úrade v Pezinku budú pre verejnosť zatvorené, otvorené bude iba klientske centrum v skrátenom čase, zasadnutia mestského zastupiteľstva budú verejné len cez online prenos.

Zruší Mihál 13. dôchodky?

Mesto Žilina s účinnosťou od 10. marca zavádza na svojom území opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Agentúru SITA o tom po rokovaní krízového štábu informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

„Rušia sa všetky hromadné, spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ktoré organizuje mesto a zároveň všetky hromadné podujatia organizované v mestských priestoroch a budovách. S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto,“ uviedol Miškovčík.

Bez účasti divákov sa budú v najbližšom období konať športové stretnutia mestských hokejových klubov. Krízový štáb tiež rozhodol o uzatvorení mestskej plavárne a plavárne na ZŠ Martinská a tiež o zrušení všetkých podujatí pre verejnosť v Mestskom divadle Žilina.

U zamestnancov mestského centra v Malackách sa vírus nepotvrdil

Samosprávy v Banskobystrickom kraji od uplynulého víkendu prijímajú opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Banskobystrický samosprávny kraj dnešným dňom až do odvolania uzatvoril všetky kultúrne inštitúcie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ako agentúru SITA informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, všetky plánované stretnutia s počtom účastníkov vyšším ako 10 sú až do odvolania zrušené. Výučbu na všetkých stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prerušia okamžite po zistení prvého potvrdeného prípadu koronavírusu v Banskobystrickom kraji.

V Banskej Bystrici sa k opatreniam pridáva aj Štátna vedecká knižnica (ŠVK), ktorá až do odvolania ruší všetky plánované podujatia a exkurzie. Knižnično-informačné služby pre verejnosť sú aj naďalej poskytované.

S cenou ropy padol i rubeľ

„Od 10. marca knižnica nebude prijímať čitateľmi vypožičanú literatúru až do odvolania. Zároveň nebude vyberať poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov až do odvolania,“ uviedla pre agentúru SITA Adriana Barth z odboru riaditeľa ŠVK s tým, že čitateľov žiadajú o vrátenie vypožičanej literatúry až po skončení súčasnej epidemiologickej situácie.

Preventívne opatrenia prijali v Banskej Štiavnici, kde samospráva obmedzí organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti. Mesto prostredníctvom webovej stránky vyzýva všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili ich organizovanie hromadných podujatí, prípadne prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu.

„Príslušníci Mestskej polície Banská Štiavnica budú v teréne priebežne monitorovať uplatňovanie výziev a odporúčaní na zamedzenie šírenia nového koronavírusu,“ dodáva samospráva.

Ochranné pomôcky nie sú dostupné a ich cena je niekoľkonásobne vyššia, upozorňuje lekárnická komora

V Brezne zrušili v mesiaci marec všetky verejné kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom. Od 10. marca na dobu minimálne jedného týždňa mesto zatvára verejnú krytú plaváreň, ruší verejné korčuľovanie a vstupy do sauny na zimnom štadióne. Podľa informácie zverejnenej na stránke mesta, zatvorili aj Mestskú knižnicu až do odvolania. Samospráva tiež zabezpečí dôslednú dezinfekciu priestorov vo verejných budovách mesta.

Krízový štáb v Rimavskej Sobote v sobotu 7. marca rozhodol o nevydávaní povolení na organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v meste. Mesto informuje na stránke, že riaditeľom mestských inštitúcií a škôl dali za povinnosť sledovať vývoj situácie, zvážiť organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a riadiť sa pokynmi Krízového štábu SR a Krízového štábu mesta.

Hromadné spoločenské, kultúrne a športové podujatia zrušili aj v Tisovci, pričom vedenie mesta požiadalo aj o zrušenie skúšok a stretnutí všetkých spolkov a organizácií do odvolania. Všetky spoločenské podujatia ruší na základe usmernenia Okresného krízového štábu aj mesto Revúca.

Zruší Mihál 13. dôchodky?

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info