HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Bratislavské letisko chce investovať do vlastnej ochrany 12,5 milióna eur bez DPH

TASR

 Spoločnosť Letisko Bratislava – Airport Bratislava, a. s. plánuje vynaložiť na vybudovanie svojej fyzickej a technickej ochrany 12,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavebné práce predpokladá uskutočniť predbežne v termíne od 1. júna 2020 do 30. novembra 2021, v závislosti od priebehu práve vyhlásenej užšej súťaže. „Cieľom projektu je systémovo a súborom opatrení minimalizovať bezpečnostné hrozby, ako aj ekonomické náklady pri pomere bezpečnostná hrozba vs. vynaložené finančné prostriedky,“ informovala letisková spoločnosť v oznámení o vyhlásení tendra vo Vestníku verejného obstarávania.

Ide o aktívne a pasívne zabezpečenie letiska proti vzniku kritických situácií vstupov do jeho areálu, resp. výstupov z neho, vrátane možnosti prijímať efektívne bezpečnostné opatrenia a riadiť z centrálneho dispečingu postupy a kroky na letisku s napojením na vybrané orgány štátnej správy. Zároveň bude komplexne inovované a modernizované oplotenie letiska, vrátane vstupov a brán, v dĺžke 14 34 metrov. „Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia štvorročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, teda konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov),“ uviedlo bratislavské letisko.

Záujemcovia môžu požiadať o účasť v súťaži do 28. februára. Vybraných záujemcov, ktorí splnia podmienky účasti, letisko vyzve na predloženie ponuky, pričom musí platiť minimálne do 31. decembra 2020. O výbere zhotoviteľa prác má rozhodnúť následná elektronická aukcia. Uchádzači majú preukázať, že za predchádzajúce tri roky dosiahli celkový obrat vo výške minimálne sedem miliónov eur.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, keď prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %. Základné imanie letiskovej spoločnosti dosahuje 292,43 milióna eur.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info