Špeciálny prokurátor Kováčik sa opakovane ohradzuje voči spájaniu s N.B. či M.K.
16 | 01 | 2020 I Imrich Kovačič / TASR

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa opakovane ohradzuje voči nepravdivému tvrdeniu o neexistujúcom vzťahu a kontaktoch


Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik naďalej trvá na svojom vyhlásení a vylučuje stretnutia, komunikáciu, či kontakty s osobou podnikateľa N. B., ako aj akékoľvek nezákonné konanie. Opakovane sa ostro ohradzuje voči šíreniu vymyslených lží o neexistujúcom vzťahu v súvislosti s tzv. motákmi a naďalej trvá na svojom vyhlásení.

Od prvých dní medializácie týchto nepravdivých a lživých tvrdení je pripravený bezodkladne vysvetliť ktorékoľvek z opakovane medializovaných klamstiev orgánom činným v trestnom konaní. K dnešnému dňu nebol políciou špeciálny prokurátor predvolaný vypovedať k predmetnej trestnej veci, ani k ďalším veciam, ktoré boli medializované ako výpoveď spomínaného svedka. O tom, že sa jeho meno spomína tretími osobami v súvislosti s medializovanými tvrdeniami, má informácie len z médií. Naďalej je pripravený na bezodkladnú spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní pokiaľ ho oslovia. Na spôsob a obsah komunikácie tretích osôb nemá žiadny vplyv a nemôže ani zodpovedať za to, kto sa o ňom a ako baví.

Tvrdenie osoby Petra T. je nepravdivé. Špeciálny prokurátor vo veci týkajúcej sa zmeniek žiadnym spôsobom dozorujúceho prokurátora neovplyvňoval, nevstupoval do výkonu jeho právomocí a nijakým spôsobom do veci nezasahoval. V 2 prípadoch aproboval príslušné písomnosti, ktoré v oboch prípadoch pripravovali a spracovávali na podpis prokurátor vykonávajúci dozor nad zákonnosťou prípravného konania a jeho bezprostredne nadriadený prokurátor, s ktorými sa špeciálny prokurátor stotožnil bez úprav, zmien, či zásahov.“

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa o tom, že sa jeho meno spomína v súvislosti s komunikáciou týchto osôb, ako aj informáciu o obsahu a rozsahu predmetnej komunikácie dozvedel len z médií.

S čistým svedomím môže povedať, že sa nikdy na ničom so spomínanými osobami, ktoré mali o ňom komunikovať, nedohadoval, nestretával sa s nimi a nebol s nimi v žiadnom kontakte a v žiadnom prípade neintervenoval u spomínaného prokurátora v prospech žiadnej osoby. Čo ostatne spomínaný dozorujúci prokurátor potvrdil aj vo svojich vyjadreniach pre médiá.

K šíreným vymysleným a nepravdivým tvrdeniam zo zverejnenej komunikácie cez aplikáciu Threema o „vybavovaní vecí“ je možné uviesť toľko, že v spomínaných veciach, o ktoré sa podľa zverejnenej komunikácie z aplikácie Threema zaujímali uvádzané osoby, postupoval špeciálny prokurátor a prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry v neprospech tejto osoby.

K medializovanej komunikácii spomínaných osôb z aplikácie Threema uverejnenej v jednom denníku uvádzame nasledovné, z čoho vyplýva, že rozhodovanie bolo v neprospech záujmov osoby M. K: Uvádzanú spomínanú predmetnú sťažnosť voči vznesenému obvineniu osoby (z tzv. komunikácie rozhodol v novembri 2017) špeciálny prokurátor zamietol. Takže rozhodol v neprospech uvádzanej osoby.

V uvádzanej daňovej trestnej veci v súčasnosti už odsúdeného Ladislava Bašternáka nevykonával dozor špeciálny prokurátor, ale iný prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý rozhodoval v danej veci a aj podával obžalobu. Takže v neprospech uvádzanej osoby.

Voči osobe s priezviskom O. sú vedené dve trestné veci (v jednej po podaní obžaloby prebieha hlavné pojednávanie, v druhej bolo osobe vznesené obvinenie). Obe má pridelené iný prokurátor. Takže z uvedeného vyplýva, že sa konalo a koná v neprospech uvádzanej osoby.

Ani v trestnej veci týkajúcej sa Salmanovcov, kde mal M. K. žiadať N. B. o informácie o prokurátorke nevykonávala dozor prokurátorka uvádzaná v komunikácii.“

MIMORIADNE: NAKA zadržala Dobroslava Trnku (AKTUALIZOVANÉ)
NAKA zadržala Dobroslava Trnku, je obvinený zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Čítať ďalej
16 | 01 | 2020 | Imrich Kovačič