Kabinet sa bude zaoberať platmi hasičov, ale aj znižovaním administratívnej záťaže
18 | 12 | 2019 I SITA

 Ministri dnes budú rokovať o platoch hasičov a záchranárov, o návrhu presunu peňazí medzi pôžičkami či „tretej vlne“ znižovania administratívnej záťaže. Vyplýva to zo zverejneného programu na webe Úradu vlády SR. Od Nového roka by sa mala zvýšiť stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby o desať percent.


Vláda sa bude zaoberať aj návrhom z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Návrh uviedol, že Fond na podporu vzdelávania nevie využiť takmer 1,4 milióna eur na stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva. Ministerstvo tak navrhuje presunúť ich na pôžičky pre pedagógov a vysokoškolákov.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predkladá návrh zákona, ktorý by mal pomôcť v boji s byrokratizáciou. Rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať tieto potvrdenia a výpisy v listinnej podobe.

Radí sem napríklad kópiu rodného, sobášneho či úmrtného listu, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, pobyte či o pridelení IČO. Medzi dokumenty pridal aj výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat a potvrdenie o tom, či hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze alebo v likvidácii. Ak návrh prejde, mal by byť účinný od 1. novembra 2020.