Ak vlastníte nehnuteľnosť, poisťovne radia mať kombináciu poistenia nehnuteľnosti a domácnosti
15 | 12 | 2019 I SITA

 Škody v domácnostiach najčastejšie spôsobuje požiar a voda. Poisťovne radia mať kombináciu poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Môže sa totiž stať, že poistený dom alebo bytový dom je požiarom zničený natoľko, že je potrebné postaviť úplne nový. "Je dôležité, aby bol poistený nielen bytový dom, ale zároveň, aby mali svoj majetok individuálne poistený aj jednotliví majitelia bytov," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Generali Poisťovne Katarína Kukurová.


Poistenie bytového domu sa vzťahuje na stavbu a spoločné priestory bytového domu, ako aj na samotné bytové jednotky. Poistenie bytového domu kryje podľa Kukurovej škody zapríčinené požiarom, bleskom, výbuchom, pádom lietadla a živelnými udalosťami, ako aj následné škody, napríklad škody spôsobené pri hasení či zabránení ďalších prípadných škôd na poistenom majetku. Súčasťou tohto poistenia je aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám.

Z poistenia bytového domu majú spoluvlastníci bytového domu nárok na presný účastnícky podiel za náhradu škody za poškodenú stavbu, spoločne využívané priestory, ako aj poškodenie ich nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou bytového domu. "Poistné plnenie za takéto škody sa, ak nie je v poistnej zmluve určené inak, vypláca určenému správcovi bytového domu, ktorý v zastúpení majiteľov bytov poistenie uzatvoril," konštatuje Kukurová. Poisťovňa Allianz odporúča majiteľom bytov preveriť si u správcu, či poistil len spoločné časti bytového domu alebo aj jednotlivé byty a ich stavebné súčasti.

Poistenie bytového domu sa však nevzťahuje na zariadenie bytu. "Majiteľom bytov preto odporúčame mať uzatvorené individuálne poistenie majetku," uviedla Kukurová. Zároveň doplnila, že je dôležité mať poistenú domácnosť aj nehnuteľnosť. Každé z týchto dvoch poistení slúži na poistenie niečoho iného. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na samotnej stavbe, poistenie domácnosti zasa na zariadení.

Každá poistná zmluva z poistenia majetku sa uzatvára na určitú poistnú sumu, ktorá by mala odzrkadľovať hodnotu nehnuteľnosti a jej zariadenia potrebnú pre jej znovuobstaranie. V prípade totálnej škody potom bude táto hodnota predstavovať výšku poistného plnenia. "Aj z tohto dôvodu pravidelne upozorňujeme klientov, aby poistná suma zodpovedala skutočnej hodnote majetku. Ľudia si veľakrát neuvedomujú, že tým, ako rastie hodnota nehnuteľností a zároveň si svoj majetok zveľaďujú, nadobúda vyššiu hodnotu, a teda je potrebné navýšiť aj výšku poistnej sumy," hovorí Kukurová.

Banky v súčasnosti pri poskytovaní hypotéky na byt vyžadujú aj poistenie nehnuteľnosti. A to najmä kvôli prípadom, kedy môže byť nehnuteľnosť poškodená vplyvom živelných udalostí či činnosťou človeka. Ak je byt klienta zaťažený hypotékou, na odškodné má nárok podľa vyjadrení poisťovne Allianz predovšetkým banka. Poisťovňa banke oznámi výšku vypočítaného poistného plnenia a tá si buď uplatní plnenie alebo jeho časť, alebo dá súhlas s vyplatením plnenia priamo klientovi na opravu poškodeného bytu.

Hoci zákon neukladá povinnosť mať poistený bytový dom, vlastniť byt v bytovke, ktorá nie je nijako chránená, je podľa vyjadrení poisťovne Allianz značné riziko. Uvedomujú si to aj vlastníci bytov a približne 80 % bytových domov na Slovensku je podľa Allianzu nejakým spôsobom poistených. Ak nehnuteľnosť nebola poistená vôbec, poškodenému ostáva už len nárokovať si škodu súdnou cestou zo zodpovednosti vinníka.