Mesto Poprad chce pokračovať v rokovaniach o predaji svojho podielu v akvaparku
14 | 12 | 2019 I SITA

Všeobecná hodnota 15-percentného obchodného podielu mesta Poprad v miestnom akvaparku predstavuje podľa znaleckého posudku, ktorý si nechala vypracovať samospráva, 1,2 až 1,4 milióna eur. Je tak zhruba o pol milióna eur vyššia oproti tej, aká vzišla zo znaleckého posudku, ktorý nechala vypracovať spoločnosť Aquapark Poprad, s. r. o. Posudky však vyhotovili dve rôzne spoločnosti, ktoré pri ňom použili aj dve rozdielne metódy.


S návrhom predať podiel mesta prišiel primátor Anton Danko vo februári tohto roka, doteraz sa však so spoločnosťou na cene nedohodli. Poslanci primátora počas zasadnutia zastupiteľstva vo štvrtok 12. decembra poverili, aby pokračoval v rokovaniach so štatutárnym zástupcom spoločnosti.

Podľa pôvodného znaleckého posudku od znaleckej organizácie Appraisal services, s. r. o., ktorý nechal vypracovať akvapark, má 15-percentný podiel mesta hodnotu 827 440 eur. Spoločnosť BCSR Experts s.r.o., ktorá vypracovala posudok pre mesto, stanovila hodnotu podielu na takmer 1,4 milióna eur. Kým prvá spoločnosť využila pri vypracovaní podnikateľskú metódu, druhá majetkovú metódu a zároveň stanovila všeobecnú hodnotu aj kombinovanou metódou, podľa ktorej má podiel hodnotu takmer 1,2 milióna eur.

„Obdržali sme informáciu o troch spôsoboch ocenenia majetku v spoločnosti Aquapark Poprad, s. r. o. To, čo sme chceli na februárovom zastupiteľstve, teda prvý právny krok, oceniť tento majetok, sa udial. Vidíme, že majetok má podľa týchto súdnoznaleckých posudkov, a podľa metód a spôsobov, ako bol ocenený, tri výstupné hodnoty od zhruba 800-tisíc do 1,4 milióna eur,“ poznamenal poslanec Milan Baran, ktorý preto navrhol, aby primátor pokračoval v rokovaniach.

Naopak, poslanec Peter Dujava predložil počas zastupiteľstva návrh, aby mesto odkúpilo 85-percentný väčšinový podiel od spoločnosti, poslanci to však hlasovaním zamietli.

Riaditeľ spoločnosti Aquapark Poprad Richard Pichonský v auguste v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že kúpna cena obchodného podielu mesta Poprad v tamojšom akvaparku bude vyššia ako znalecké posudky a určite presiahne sumu 2,5 milióna eur.

Rozdelená by totiž podľa jeho slov mala byť do dvoch častí. Prvú budú predstavovať reálne peniaze, ktoré prídu na účet mesta, druhú dlhodobé plnenie v podobe služieb akvaparku pre Popradčanov. Spoločnosť totiž predpokladá podpísanie zmluvy s mestom, prostredníctvom ktorej budú Popradčanom, ale aj miestnym školám garantované benefity na dlhodobé obdobie.

Väčšinovým vlastníkom spoločnosti Aquapark Poprad, s. r. o., je britská spoločnosť Letheby & Sons Limited s podielom 85 percent. Výška vkladu mesta Poprad ako spoločníka pri zakladaní spoločnosti v roku 2002 predstavovala 24 896 eur, čo je 15 percent základného imania spoločnosti.

Väčšinový vlastník vtedy vložil 141 075 eur. Rok 2018 bol pre popradský akvapark z pohľadu tržieb historický, dosiahli výšku viac ako 11,9 milióna eur. Hospodársky výsledok predstavoval zisk vo výške takmer 756-tisíc eur. Spoločnosť v minulom roku zamestnávala celkovo 166 zamestnancov a priemerná mzda bola 947,30 eur.