Počet novodiagnostikovaných onkologických ochorení u nás presiahne 40-tisíc, tvrdí NCZI
13 | 12 | 2019 I SITA

 V roku 2020 pravdepodobne presiahne počet prípadov novodiagnostikovaných onkologických ochorení v SR po prvýkrát hranicu 40-tisíc. Vyplýva to z prognózy vývoja onkologických ochorení v SR, ktorú zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojej stránke.


Národný onkologický register Slovenskej Republiky (NOR SR) a NCZI ponúka rozšírený obsah informácií o onkologických ochoreniach na svojom webovom portáli, ktorý NCZI spustilo v lete tohto roku. Ako novinku na Slovensku NCZI prináša prognózy vývoja výskytu zhubných nádorov.

"Pacientske organizácie ako aj odborná i laická verejnosť môžu získať prehľad a prognózy vývoja až do roku 2030, ktoré sú vypočítané na základe vlastných evidovaných údajov," uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Prognóza počtu obyvateľov je prevzatá z Infostatu (Inštitút informatiky a štatistiky, ktorý je podriadenou organizáciou Štatistického úradu SR).

Od piatku sú na stránke NCZI zverejnené aj doplnené dáta z NOR SR o incidenčné ukazovatele až na úroveň okresov a úmrtnosť na onkologické ochorenia taktiež na úroveň okresov podľa pohlavia a jednotlivých diagnóz. Aplikácia poskytuje používateľom pohľad na záťaž obyvateľstva onkologickými ochoreniami prostredníctvom grafického zobrazenia.

Nová webová platforma predstavuje naplnenie časti poslania NOR SR, ktorou je prinášať relevantné a objektívne dáta z primárneho zdroja, overené Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. Ponúka tak základ pre pochopenie epidemiologickej situácie a tvorbu zdravotnej politiky v SR.

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.