Od januára sa začnú uplatňovať viaceré sociálne opatrenia, Richtera teší zvýšenie rodičovského príspevku
13 | 12 | 2019 I SITA

Od začiatku budúceho roka sa začnú uplatňovať viaceré sociálne opatrenia, ktoré zaviedla súčasná vláda. Na tlačovej besede to uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Jedným z hlavných opatrení je razantné zvýšenie rodičovského príspevku. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, rodičovský príspevok stúpne zo súčasných 220,70 eura na 370 eur.


Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, sa rodičovský príspevok zvýši o 50 eur na 270 eur. Rodičovský príspevok pôjde nahor o 150 eur približne polovici zo 140 tisíc poberateľov tejto dávky. "Rodičovský príspevok sa výrazne zvyšuje, z čoho mám veľmi veľkú radosť," povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.

Ďalším opatrením je podľa Richtera zvýšenie maximálnej sumy náhradného výživného od štátu zo súčasných 115 eur na 355 eur. Náhradné výživné bude pritom dostupnejšie, keďže sa posunie maximálna hranica čistého príjmu rodiča, ktorý žiada o náhradné výživné.

V súčasnosti môže mať rodič, prevažne matka, čistý príjem do 673 eur, po novom sa táto hranica zvýši na 1 010 eur. Neplatenie výživného sa od začiatku budúceho roka stane trestným činom už po dvoch mesiacoch jeho neplatenia v období dvoch rokov. V súčasnosti je neplatenie výživného trestné, ak rodič nezaplatí výživné tri mesiace v období dvoch rokov. Úrady práce a sociálnych vecí budú povinné podať trestné oznámenie na neplatiaceho rodiča pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur. "Je to najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy v histórii Slovenska," povedal minister. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,333 eura zo súčasných 2,989 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti tomuto roku vzrastie o 46,39 eura na 476,39 eura.

Za takýmto nárastom sumy čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 60 eur, ale aj nárast nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2020 z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, ktoré nedávno schválil parlament. Spolu s vyššou minimálnou mzdou od januára stúpnu aj príplatky za prácu v noci, v sobotu a nedeľu, ktoré sú naviazané na hodinovú minimálnu mzdu. Za hodinu práce v noci sa príplatok zvýši o 13 centov na 1,33 eura, za hodinu práce v sobotu o 17 centov na 1,67 eura a za hodinu práce v nedeľu o 34 centov na 3,33 eura.

Zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, budú mať od začiatku budúceho roka nárok na päť týždňov dovolenky. V súčasnosti majú pritom nárok na štyri týždne dovolenky. Ako uviedol Richter, na uplatnenie nároku na päť týždňov dovolenky zamestnanec svojmu zamestnávateľovi oznámi vzťah k dieťaťu. Okrem toho sa od začiatku budúceho roka zvýšia dávky v hmotnej núdzi, viac finančných prostriedkov pôjde na sociálne služby.

V oblasti dôchodkovej politiky pôjde o každoročné zvýšenie dôchodkov. Deviatim z desiatich penzistov sa ich dôchodok od januára zvýši o 2,9 %, zvyšným penzistom ich dôchodok stúpne o tzv. pevnú sumu, ktorá zodpovedá dvom percentám z priemernej sumy daného druhu dôchodku. Zmeny nastanú aj v prípade minimálnych dôchodkov.

Tie sa namiesto životného minima naviažu na priemernú mzdu, pričom pri 30 rokoch dôchodkového poistenia bude minimálna penzia tvoriť 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Na budúci rok tak základný minimálny dôchodok dosiahne 334,30 eura. Na minimálnu penziu bude mať nárok každý dôchodca, ktorý získal aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na výšku príjmov, z ktorých platil sociálne odvody.