HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Bratislavská vodárenská spoločnosť schválila úver 50 mil. eur od Rozvojovej banky Rady Európy

Poh¾ad na ÈOV Petržalka spoloènosti Bratislavská vodárenská spoloènos (BVS) poèas slávnostného ukonèenia projektu Odkanalizovanie Podunajskej èasti bratislavského regiónu. Bratislava, 23. február 2016. Foto: SITA/Marko Erd

Akcionári Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) na mimoriadnom valnom zhromaždení schválili investičný úver od Rozvojovej banky Rady Európy. Celkovú sumu 50 mil. eur si bude môcť BVS požičať s úrokom 0,07 % ročne. Spolu s povinným spolufinancovaním investičných projektov zo strany BVS sa tak už od budúceho roka bude môcť na opravy vodovodov a kanalizácií použiť 80 mil. eur.

Podmienkou na čerpanie úveru je schválenie nových cien vodného a stočného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Súhlas s predložením žiadosti na aktualizáciu cien vodného a stočného rovnako schválilo valné zhromaždenie BVS. Spoločnosť o rozhodnutiach piatkového valeného zhromaždenia informovala v správe, ktorú poskytla agentúre SITA.

„V minulosti sa zásadným spôsobom zanedbal nielen rozvoj infraštruktúry ale aj jej údržba. Vďaka krokom, ktoré sme dnes urobili, bude možné znížiť súčasný investičný dlh do obnovy infraštruktúry takmer o tretinu,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš. Zástupca jedenástich malých akcionárov Miroslav Dragún, za obce Bernolákovo, Blatné, Brestovec, Jablonica, Plavecký štvrtok, Reca, Sekule, Tomášov, Veľké Leváre, Vištuk a Závod, ocenil prístup vedenia spoločnosti k riešeniu dlhodobo zanedbávaných opráv infraštruktúry. Zároveň vyzval ostatných menších akcionárov BVS, aby sa aktívnejšie zapájali do riadenia spoločnosti.

Úver už pred schválením na valnom zhromaždení BVS schválil aj risk manažment a Management Committee Rozvojovej banky Rady Európy. Po piatkovom rozhodnutí akcionárov BVS sa bude úverom ešte zaoberať správna rada banky. Rozvojová banka Rady Európy financuje projekty udržateľného rastu alebo environmentálneho charakteru.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info