Slovensko požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti pre africký mor ošípaných
09 | 12 | 2019 I SITA

 Slovensko požiadalo Európsku komisiu (EK) o zrušenie infekčnej oblasti afrického moru ošípaných (AMO) pre chovateľov ošípaných. Vďaka zvoleným opatreniam sa podľa agrorezortu podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku zastabilizovať. O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku však podľa ministerstva pôdohospodárstva SR rozhodne zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán. Informovalo o tom v pondelok ministerstvo pôdohospodárstva prostredníctvom tlačovej správy.


„Očakávam, že k zrušeniu infekčnej oblasti na Slovensku, a teda aj k pozastaveniu sprísnených pravidiel pre chovateľov ošípaných a producentov bravčového mäsa, by malo dôjsť ešte počas tohto mesiaca. Pre chovateľov to bude znamenať uvoľnenie obchodovania s bravčovým mäsom a ošípanými.

Naďalej však bude kľúčová zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán a najmä chovateľov a poľovníkov, ktorí musia byť mimoriadne obozretní a uvedomovať si všetky riziká prenosu tejto nákazy,“ uviedla Gabriela Matečná.

Africký mor ošípaných, v relatívne krátkom čase, nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Na území Slovenskej republiky je nákaza AMO naďalej lokalizovaná len v dvoch okresoch (Trebišov a Michalovce). K 9. decembru 2019 Slovenská republika eviduje 24 prípadov u diviaka a 11 prípadov v chove domácich ošípaných. Posledný prípad v chove domácich ošípaných je z 19. augusta tohto roku, odvtedy sa AMO vyskytlo už len u diviačej zveri.

Na území Slovenska naďalej prebieha podľa agrorezortu intenzívny lov diviačej zveri. "Spolupráca s poľovníkmi je na dobrej úrovni, rovnako, ako plnenie opatrení. Nakoľko je šírenie AMO, v porovnaní s okolitými krajinami a s ohľadom na charakter tejto nákazy minimálne, opätovne môžeme konštatovať, že zvolené veterinárne opatrenia sú účinné a správne. Situácia za hranicami Slovenska je však zlá a naďalej pribúdajú nové prípady a rozširuje sa aj územie výskytu. Len pred pár dňami sa AMO priblížilo na hranice Nemecka s Poľskom a opätovne tak táto nákaza ukázala, akú vzdialenosť dokáže prekonať," ozrejmil Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV.

V okolitých krajinách len v tomto kalendárnom roku zaznamenali už viac ako 5 600 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku, ide o takmer 2 100 prípadov, a viac ako 1 380 prípadov v Maďarsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie Slovenskej republiky.

V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom. V prípade domácich chovov ošípaných počet pozitívnych prípadov presiahol hranicu 1 840 nákaz. Len v tomto roku je tak evidovaných takmer 7 700 prípadov AMO v okolitých krajinách.

Od 21. augusta 2019 je zabezpečená aj distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Po pár týždňoch nepretržitej dodávky tieto boxy obdržalo už viac ako 360 poľovných revírov.

„Od roku 2014 predstavujú opatrenia, súvisiace s bojom proti tejto chorobe, stále väčšiu záťaž pre štátny rozpočet krajiny, v ktorej sa priamo vykonávajú. Veľmi dôležitou súčasťou boja s týmto vírusom je zabezpečenie dostatočnej informovanosti odbornej i laickej verejnosti,“ zdôraznila Gabriela Matečná.

Agrorezort pokračuje s odškodňovaním chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia. Dotáciu už dostalo osem chovateľov a ďalším 45 chovateľom bude zaslaná v najbližších dňoch.