Agrorezort chce pomôcť remeselným vinárom ustanovením nového označenia pre ich vína
07 | 12 | 2019 I SITA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) chystá návrh riešenia pre výrobcov „naturálnych vín“ a to v podobe úpravy národnej legislatívy, ustanovením nového typu označovania vinárskych produktov – autentických vín.


Tieto vína by mali zadefinované presné výrobné postupy napr. v zmysle definície Charta autentista a zároveň by podliehali aj certifikácii vykonávanej Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP) podľa vopred stanovených kvalitatívnych znakov ustanovených v slovenskej legislatíve. Konštatoval to pre agentúru SITA Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

„Zavedením tohto postupu by ministerstvo chránilo slovenský trh pred dovozom a uvádzaním na trh vín, ktoré sú často s technologickými chybami a inak na trhu nepredajné. Agrorezort veľmi citlivo vníma uvádzanie zakalených vín na slovenský trh. V súčasnosti podmienky výroby vinárskych produktov a ich uvádzanie na trh v záujme zabezpečenia zdravotnej neškodnosti a kvality ustanovuje zákon o vinohradníctve a vinárstve, pričom vinárske produkty musia na účely ich uvádzania na trh spĺňať aj všeobecné požiadavky na bezpečnosť potravín a práve požiadavky na zmyslové vlastnosti niektorých vinárskych produktov v rámci postupu certifikácie upravuje vyhláška,“ ozrejmil Hrežík.

Pre víno bez zemepisného označenia sa pre znak kvality – čírosť pripúšťajú ojedinelé vlákna filtračnej hmoty a ojedinelé výdrobky z korku, jemné kryštáliky vínneho kameňa a pri červených vínach slabo vyzrážané farbivo. „Slovenská legislatíva vychádza z európskej legislatívy a zohľadňuje národné špecifiká a preto vinárske produkty, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenou legislatívou, nie je možné v súčasnosti uvádzať do predaja,“ pokračoval Hrežík.

Súčasná legislatíva v súvislosti s vinárskymi produktmi je podľa MPRV záväzná tak pre vinára a obchodníka, ako aj pre kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu výroby a predaja vinárskych produktov. „Zavedením povinnosti certifikovať takéto vína by sa predišlo možným rizikám v tom, že by sa na trh uvádzali choré vína, prípadne by sa na Slovensko začali dovážať vína zakalené, s technologickými chybami,“ dodal Hrežík.

Slovenskí naturálni a remeselní vinári sa podľa svojich slov ocitli v existenčnom ohrození. Ich vína, ktoré sa zo Slovenska úspešne exportujú do celého sveta pre svoju kvalitu a jedinečnosť, totiž sťahujú štátne orgány na Slovensku z trhu. Konštatovali to pre agentúru SITA Spolok naturálnych a remeselných vinárov Slovenska a Občianske združenie Autentista Slovakia.

„Snaha o zničenie malých a stredne veľkých rodinných fariem pokračuje a aktuálne sú na rade vinári a vinohradníci. Zásadný problém s nekontrolovaným dovozom lacných muštov a vín deklarovaných ako slovenských sa nerieši a štátna správa maskuje svoju nečinnosť šikanou rodinných vinárstiev,“ uviedli obe združenia vo svojom spoločnom stanovisku.

Občianske združenie Autentista Slovakia a Spolok naturálnych a remeselných vinárov Slovenska žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o usmernenie príslušných kontrolných orgánov, aby svojvoľne neoznačovali naturálne vína za nevyhovujúce. Ďalej žiadajú, aby agrorezort v rámci aktuálnej novelizácie vyhlášky, ktorá vykonáva Zákon o vinohradníctve a vinárstve, nesprísňoval pravidlá pre uvádzanie vín bez zemepisného označenia na trh, tak ako to v pripomienkovom konaní navrhuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.