Ústavný súd zrušil sankciu udelenú Kiskovi
05 | 12 | 2019 I SITA

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí druhého senátu zrušil sankciu bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi (Za ľudí), ktorú mu udelil Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s financovaním prezidentskej kampane. Ústavný sud vec uvedenému výboru vracia na ďalšie konanie. Informoval o tom Tomáš Senaj z Kancelárie Ústavného súdu SR.


„Ústavný súd SR v konaní o návrhu prezidenta Andreja Kisku na preskúmanie ním napadnutého rozhodnutia zistil, že výbor v predmetnom konaní nepostupoval v súlade so základnými právnymi princípmi, platnými pre konanie orgánov, rozhodujúcich o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Predovšetkým neboli naplnené požiadavky na riadne zistenie skutkového stavu, na umožnenie účastníkovi konania vyjadriť sa k postupu a k vykonaným dôkazom, resp. k zisteniam, a požiadavka na riadne odôvodnenie rozhodnutia,“ uviedol sudca Peter Molnár.

Ako ďalej dodal, úlohou Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií po zrušení napadnutého rozhodnutia bude opätovne vec prejednať a rozhodnúť v súlade s uvedenými princípmi.

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií v máji rozhodol o udelení pokuty prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Pokutu vo výške troch mesačných platov verejného funkcionára udelili po skončení daňovej kontroly v spoločnosti KTAG. O udelení pokuty rozhodla väčšina členov výboru. Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament.