HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Poslanci schválili novelu zákona o konflikte záujmov

Ilustračné foto: SITA

 Poslanci vo štvrtok definitívne schválili novelu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V tomto roku ide už o tretiu novelu uvedeného zákona. Všetky by mali platiť od začiatku budúceho roka. Posledné schválené zmeny ešte musí podpísať prezidentka SR Zuzana Čaputová. O novele poslanci rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Dôvodom bola podľa Ministerstva hospodárstva SR hrozba značných hospodárskych škôd z dôvodu, že by štát nebol schopný zabezpečiť riadne a plné zastúpenie v orgánoch obchodných spoločností s jeho majetkovou účasťou.

Predchádzajúce úpravy zákona totiž mohli spôsobiť štátu nominačné komplikácie s následkom neobsadenia všetkých miest, ktoré mu prislúchajú. „Tým by štát nemohol plnohodnotne pôsobiť ako spoluvlastník dotknutých obchodných spoločností, čo by mu mohlo spôsobiť značné hospodárske škody,“ konštatuje sa v návrhu. Riziko neobsadenia všetkých miest patriacich štátu je kritické najmä v prípade obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktoré sú regulovanými subjektmi podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

V tomto roku bol uvedený ústavný zákon novelizovaný už dvakrát, a to z dôvodov rozšírenia osobnej pôsobnosti, procesných ustanovení a tiež aj v súvislosti s pochybením pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch.

Obe novely nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020 a obe sa týkali aj vymedzenia verejného funkcionára ako člena štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnických osôb s majetkovou účasťou štátu. Aktuálne schválená novela tento stav mení, keďže už spôsobuje a do budúcna môže ešte viac zapríčiniť možnú nefunkčnosť dotknutých orgánov, osobitne pri obsadzovaní miest v dozorných a kontrolných orgánoch.

„Riadna a zodpovedná ochrana verejného záujmu je v prípade obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou štátu aj v tom, že štát má plné zastúpenie v orgánoch týchto obchodných spoločností. Extenzívne rozšírenie okruhu verejných funkcionárov z radov členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu by mohlo spôsobiť štátu nominačné komplikácie s výsledkom neobsadenia všetkých miest, ktoré mu prislúchajú,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele.

Novela okrem iného navrhuje umožniť paralelný výkon podnikania a zmiernenie súčasných požiadaviek nezlučiteľnosti. „Ochrana verejného záujmu v dôsledku tejto zmeny v zásade nie je dotknutá, keďže členovia kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb jednak nedisponujú dostatočnými nástrojmi pre zneužitie uvedených situácií, a súčasne sú zachované všeobecné požiadavky na kontrolu verejného záujmu, zákaz uprednostňovať osobný záujem a súvisiace kontrolné mechanizmy,“ konštatuje sa v návrhu.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info