Agrozdruženia požiadali prezidentku o nepodpísanie novely zákona o pozemkových úpravách
04 | 12 | 2019 I SITA

Zástupcovia organizácií združujúcich sedliakov, roľníkov a gazdov požiadali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o využitie práva veta a nepodpísanie novely zákona o pozemkových úpravách, ktorú minulý týždeň schválili poslanci. Podľa nich je v rozpore s Ústavou SR.


"Máme za to, že schválené znenie je v rozpore so základnými princípmi právneho štátu a nerešpektuje naše práva a naopak ich porušuje," píše sa vo zverejnenej žiadosti. Podľa nich je novela v rozpore s ústavnou zásadou ochrany vlastníckeho práva a zásahy nie sú odôvodnené žiadnym verejným záujmom. "Naopak máme zato, že vlastník pozemku musí mať hlavné a rozhodujúce slovo pri akejkoľvek otázke, ktorá sa týka jeho vlastníctva," tvrdia sedliaci, roľníci a gazdovia.

Parlament schválil novelu zákona o pozemkových úpravách na aktuálnej schôdzi. Na základe nej by sa mali na Slovensku od 1. januára 2020 nastaviť jednoznačné procesné a technické podmienky pozemkových úprav, týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok či spôsobu začatia konania. Novela vyníma konanie o pozemkových úpravách zo zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami a začleňuje sa toto špecifické konanie do samostatného ustanovenia zákona o pozemkových úpravách.

Novela rieši aj legislatívnu úpravu zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v rámci ktorej rieši otázku týkajúcu sa ochrany viníc a zároveň ustanovuje minimálnu výmeru pozemku, ktorý podlieha ochrane proti drobeniu po pozemkových úpravách. Ďalej v rámci urýchleného mechanizmu vykonania pozemkových úprav predkladá ďalšie legislatívne zmeny v podobe procesných úprav týkajúcich sa skrátenia niektorých lehôt pri jednotlivých fázach pozemkových úprav, problémov doručovania, poskytovania vyrovnania, kvalifikačného predpokladu vedúcich projektantov, úpravy príspevku na spoločné zariadenia.

Schválená novela novelizuje aj zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov. V rámci problémov aplikačnej praxe nastavuje mechanizmus v prípade, ak vlastník pozemku nemôže užívať pozemok, ktorý nadobudol za svoj vlastný titulom náhrady v rámci konania o pozemkových úpravách.