Dôchodcom na vianočný príspevok siahnuť nemôžu
01 | 12 | 2019 I SITA

Exekútor nemôže dôchodcom siahnuť na vianočný príspevok. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) Stanislava Kolesárová. Ak majú starší ľudia exekúciu a majú zablokovaný účet, komora im odporúča, aby si vyžiadali doklad zo Sociálnej poisťovne o vianočnom príspevku, ktorý následne budú môcť využiť.


„Vyplácanie vianočného príspevku upravuje zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa ustanovenia je tento príspevok definovaný ako štátna sociálna dávka. Na takúto dávku sa exekúcia nevzťahuje,“ uviedla hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.

Ak je voči dôchodcovi vedená exekúcia, môže mať zablokovaný účet, na ktorý mu chodí dôchodok i vianočný príspevok. „V takejto situácii odporúčame dôchodcom, aby si v Sociálnej poisťovni vyžiadali doklad o poskytnutí vianočného príspevku k dôchodku a preukázali sa ním súdnemu exekútorovi. Ten následne umožní čerpanie tohto príspevku,“ dodala Kolesárová.

Alternatívou tohto postupu by bolo vyplácanie vianočných príspevkov Sociálnou poisťovňou poštovými poukážkami, nie prevodom na účet.