" Premiér by sa mal zasadiť za schválenie Bezpečnostnej a Obrannej stratégie", tvrdí Fedor (Vyjadrenie)
22 | 11 | 2019 I TASR

Jedným z dôležitých záväzkov vlády v programovom vyhlásení vlády bolo odhodlanie prijať novú Bezpečnostnú a Obrannú stratégiu SR. Sú to zásadné dokumenty určujúce fungovanie štátu  v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky.


Keďže v tejto oblasti nie je programové vyhlásenie vlády za ktoré hlasovalo 79 poslancov naplnené, predmetné dokumenty som si osvojil a predložil vo verzii, tak ako boli jednohlasne schválené vládou SR.

Strana, ktorej má byť predseda vlády Peter Pellegrini lídrom do nadchádzajúcich volieb, disponuje významným počtom poslancom, ktorí hlasovali za programové vyhlásenie vlády a hlasovaním podporovali jej návrhy. Verím preto, že sa predseda vlády jednoznačne zasadí za podporu oboch dokumentov schválených vládou pod jeho vedením aj v parlamente.

Predseda vlády často ubezpečuje o jednoznačnej orientácii a hodnotovom ukotvení svojej vlády. Verím preto, že využije svoje možnosti a politickú váhu, aby sa tak naplnil  jeden z dôležitých bodov programového vyhlásenia vlády, ktorá stále disponuje zjavnou väčšinou v parlamente.